12

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๕๐ น. ที่บ้านเลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๑๑ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง บ้านของนายเสนอ อ่อนน้อม
ซึ่งถูกไฟไหม้วอดทั้งหลัง พร้อมกับเงินกู้จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาทที่กู้มาเพื่อซื้อต้นยางพาราเตรียมจะปลูกฤดูฝน เมื่อเช้ามืดวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
นางเปรียม อ่อนน้อม ภรรยาไปทำธุระที่กรุงเทพในวันดังกล่าว ในวันนี้ นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบเงินช่วยเหลือ
จำนวน ๖,๐๐๐ บาท ถุงยังชีพจำนวน ๑ ถุง ผ้าห่มนวมจำนวน ๑ ผืน และมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ไม่ถูกไฟไหม้ด้วย

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. ที่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ ๘ ตำบลวังมะปราง อำเภอวังมะปราง จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังออกเยี่ยมราษฏรพิการและยากจน ซึ่งเป็นบ้านของนายสุวรรณ โคกตรัง อายุ ๔๘ปี พิการตาบอดจากอุบัติเหตุในการทำงาน
(โซ่รถมอเตอร์ไซด์ฟาดเข้าตา ขณะทำงานซ่อมรถมอเตอร์ไซด์ ตอนแรกอักเสบและบอดข้างเดียว แต่ไม่ได้รักษาจึงลามมาบอดอีกข้าง ทำให้ตาบอดสนิท
ทั้งสองข้าง) นอกจากนี้นายสุวรรณยังป่วยเป็นโรคไทรอยด์อักเสบร้ายแรง ร่างกายผอม ไม่มีแรง นางพิสมัย โคกตรัง ภรรยา อายุ ๔๑ ปี รับจ้างกรีดยาง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่บ้านเลขที่ ๕๕/๔ หมู่ ๙ ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมครอบครัวของนายสมปอง (บังแส้น) ศรีใหม่พัทลุง
อดีตประมงอาสา ,คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอำเภอสิเกา และคณะกรรมการชมรมประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง
ที่ได้เสียชีวิตด้วยโรคปัจจุบันเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งครอบครัวของนายสมปอง มีฐานะยากจนประกอบกับมีลูกที่ยังศึกษาอยู่อีกจำนวน 1 คน

จังหวัดตรัง

จังหวัดปัตตานี

นางศรินดา ลมุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมครอบครัว นางตดามา เจ๊ะซู
ซึ่งป่วยด้วยโรค HIV พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน ๓,๐๐๐ บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน ๑ ชุด ณ ม.๑ บ้านป่าไม้ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น
จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

นายประมุข ลมุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และ นางศรินดา ลมุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี เยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบฯ เหตุเกิด ณ บริเวณทางแยก หมู่ที่ ๒ ตำบลราตาปันยัง อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี
พร้อมมอบเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต จำนวน ๓ ราย ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท ณ วัดป่าศรี อำเภอยะหริ่ง จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบถุงยังชีพให้คุณยายอายุ 104 ปี เมื่อ 21 ก.พ.2556 ตามโครงการบำบัดทุกข์
บำรุงสุขเคลื่อนที่ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จตุรพร กุลบุญ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

21 ก.พ.2556 นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นำคณะกรรมการและสมาชิกสมทบร่วมให้บริการราษฎร
กับหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านส้านแดง ตำบลอ่าวตอง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดนราธิวาส

การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอแว้งและกิ่งกาชาดอำเภอเบตง
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมบานบุรี โรงพยาบาลนราธิวาสนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีผู้เข้าร่วมประชุม 51 คน

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นางทิพวิภา สุวรรณรัฐ
ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย นางเลขา ซื่อธานุวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส และ นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส มอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต โล่ และประกาศนียบัตร แก่ผู้บริจาคโลหิต และหน่วยงานที่จัดหาผู้บริจาคโลหิต ณ ห้องนราทัศน์
โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดสงขลา

นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอสะบ้าย้อย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา
และเครือข่ายยุวกาชาดโรงเรียนวรนารีเฉลิม ร่วมจัดกิจกรรมเติมเต็ม ความสุขกาย สุขใจผู้สูงวัยและผู้ประสบปัญหาทางสังคม เนื่องในวันสถาปนา
เหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา ประจำปี 2556 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

จังหวัดสงขลา
Syndicate content