12

จังหวัดตรัง

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เหล่ากาชาดจังหวัดตรังออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามวาระ
เหล่ากาชาดจังหวัด นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมให้บริการ มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน ๒๓๕ ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

นายไชยยศ ธงไชย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ตีฆ้องเปิดงานชุมนุมกาชาดภาค 12 ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพ
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรังเชิญธงสู่เวที มีสมาชิกเหล่ากาชาดจาก 7 จังหวัด จำนวน 350 คนเข้าร่วม
ร่วมร้องเพลงสามัคคีชุมนุม บรรยากาศงานสังสรรค์ ทัศนศึกษา

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมและมอบเงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาทและถุงยังชีพจำนวน ๑ ถุง ให้นางเล็ก ขันแก้ว ราษฏรที่ประสบอัคคีภัย
ถูกไฟไหม้บ้านทั้งหลัง จตุรพร กุลบุญ

จังหวัดตรัง

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ส่งมอบธงงานชุมนุมกาชาดภาค 12 ให้กับ นางขนิษฐา บุญราช นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสงขลาที่จะเป็นเจ้าภาพในครั้งต่อไป ในงานชุมนุมกาชาดภาค 12 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงปฏิบัติงานตาม "โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุจากใจเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง" ในเขตพื้นที่
ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง (เยี่ยม 3 ราย)

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา ณ ศาลาประชาคมอำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง ได้รับการบริจาคโลหิตทั้งหมด 120 ยูนิต อวัยวะ 1 ราย และดวงตา 1 ราย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงปฏิบัติงานตามโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนชนบท เด็กด้อยโอกาส
และเด็กพิการเรียนร่วม ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงออกปฏิบัติงานตามโครงการสังฆะบูชาสัญจรฯ ณ วัดบ้านสวน หมู่ 12 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
(เยี่ยมพระ)

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดยะล

นางพรรณี อัลภาชน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลาและคณะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดบริเวณ
สันเขื่อนแม่น้ำปัตตานี จำนวน ๖ ราย เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท ณ โรงพยาบาลศูนย์ยะลา

จังหวัดยะล

จังหวัดยะลา

นางอนงค์ศรี สิมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมคณะ มอบวัสดุสร้างบ้าน คิดเป็นมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท ให้แก่นางแยนะ สะอุ ราษฎรยากไร้ ต.กาบัง อ.กาบัง จ.ยะลา

จังหวัดยะลา
Syndicate content