12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่โรงเรียนวิเชียรมาตุ เนื่องในวันกำเนิดโรงเรียน
มีผู้บริจาคทั้งหมด 85 ราย ได้โลหิต 57 ราย คิดเป็นปริมาณ 22,800 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 27 ราย และผู้แสดงความจำนง
บริจาคอวัยวะ จำนวน 28 ราย ขอบพระคุณศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น นางยุภา พรเศรษฐ์

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทยของอำเภอห้วยยอด
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 3 ราย
1.คุณยายบุญมา ชูผล อายุ 86 ปี
2.คุณยายพรี้ นอบน้อม อายุ 83 ปี
3.คุณยายเพียร คงศรี อายุ 86 ปี

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมืื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะที่ห้างโฮมโปร สาขาตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 66 ราย ได้โลหิต 49 ราย คิดเป็นปริมาณ 19,600 ซีซี. 
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ ห้องพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน

จังหวัดตรัง

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท พลายงามพาราวุ๊ด
ตำบล แป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 66 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
มียอดผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 72 ราย บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่นางรุซัยนี ตาหมาด ผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 36 ม.2 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล ได้รับความสียหายทั้งหลัง
เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 26 มิ.ย. 62 เวลาประมาณ 20.00 น

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 56 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทเซาเทิร์นฮอนด้า อำเภอเมือง
จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 30 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ถูกรางวัลสลากกาชาด จากการหมุนวงล้อออกรางวัลสลากกาชาด ในงานเสน่ห์สตูล
และงานกาชาดจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยรางวัลที่ 1 เป็นรถเก๋ง New MG3 X สีทูโทน
จำนวน 1 รางวัล ผู้โชคดีคือนางฮอเดี๊ยะ ปะดุกา อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 404 หมู่ที่ 10 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีหัวหน้า

จังหวัดสตูล
Syndicate content