12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "แสงนำใจ
ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 5" โดยมี นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน
ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 95 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย ร่วมกับอสม
หมู่ที่ 10 บ้านท่าด่าน ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตรวจความดัน เบาหวาน ให้ผู้สูงอายุ ในตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดนิคมควนเปล หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าเรือ อำเภอโคกโพธิ์
จังหวัดปัตตานี โดยมี พล.ต.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ ๔/รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน.(๓) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
นางสุกัญญา พัฒนพงศ์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี,

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ โรงเรียนปัญญาวิทย์ จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 92 ราย ได้โลหิต 64 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 25,600 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 21 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 21 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมาย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี โดยมี ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๙๐ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต
๙๐ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๒๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๕ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๓๓ ราย และ
- กรุ๊ป AB จำนวน ๓ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรังคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอหาดสำราญ ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง
กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.หาดสำราญ มีผู้บริจาคทั้งหมด 58 ราย ได้โลหิต 53 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ
21,200 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น.นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบตัวแทน นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมงานฌาปนกิจศพ พร้อมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ
ครอบครัวนายวัธชัย หนพะนะ จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัว นายวัธชัย หนพะนะ จากกรณี นายวัธชัย หนพะนะ อายุ 29 ปี
ชาวบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กระโดดลงไปช่วยเด็กชายวัย 12 ปี ที่กำลังจมน้ำบริเวณหน้าฝายคลองพระเกิด บริเวณ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลารักษาการผู้ว่าราชการ
จังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธี ออกหน่วยตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่/หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว."หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดย นางเจะนอฮาซีม๊ะ มะกาเจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดยะลา สมาชิกชมรมแม่บ้านใหมหาดไทยจังหวัดยะลา มาให้บริการพี่น้องประชาชนถึงพื้นที่ เป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 70 ราย ปริมาณโลหิต 31,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงลนิจาคอวัย 3 ราย บริจาคดวงตา 6 ราย
ณ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เหล่ากาชาดจังหวัดยะลาขอขอบคุณผู้ร่วมบริจาคโลหิตทุกท่าน รวมถึงทุกภาคส่วน
ที่มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตครั้งนี้

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพุธ ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเยาวลักษณ์ จันทรปาน ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา ที่ทำการปกครองอำเภอรามัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยม
นายฮาแว สะมะโต บ้านเลขที่ 17/4 หมู่ที่ 5 ตำบลเกะรอ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ผู้ประสบภัยพิบัติอัคคีภัย ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียทั้ง
หลังตลอดจนเครื่องใช้ภายในบ้าน วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เบื่องต้นเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัว

จังหวัดยะลา
Syndicate content