12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 15.30 น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยม ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุที่มีคนร้ายไม่ทราบชื่อจำนวน 4 คน ขับขี่ รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คันใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด
และขนาดยิงเข้าไปในร้านข้าวแกงปลาดุก บนถนนสาย 42 ต.บางเขา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย คือ น.ส.สุภาวดี ฤทธิ์เพชร
อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18 ม.9 ต.ปาระกำ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ณ โรงพยาบาลปัตตานี อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี ทั้งนี้ เหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมบ้านนางมีเซียน หล้อเถี้ยน ผู้ยากไร้ ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 13/1 ม.4 ต.นาเกลือ อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นครั้งที่ 2
พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องใช้ที่ได้รับบริจาคมาจากสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ดังนี้
1. เตียงเหล็ก จำนวน 1 หลัง
2. ที่นอน จำนวน 1 หลัง
3. เสื่อ จำนวน 1 ผืน
4. หมอนขิด จำนวน 3 ใบ
5. ที่นอนปิกนิก จำนวน 1 ชุด
6. ผ้าห่ม จำนวน 2 ผืน

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง/ประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีมอบถุงพระราชทานฯ(ชุดเครื่องครัว)และเงินช่วยเหลือค่าวัสดุซ่อมแซมบ้านพักอาศัย
แก่ผู้ประสบอัคคีภัย พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และนางนุชกานต์ รามณีย์,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง ร่วมในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์(ชุดเครื่องครัว)จำนวน 1 ราย ได้แก่

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงเจริญ
พระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางสาวบุญเลื่อน หนูอ่อน บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 1 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ทั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในกิจกรรมตามโครงการ
หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษา ทุนช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบ
ปัญหาทางสังคม มอบพันธุ์ปลา มอบเครื่องสงเคราะห์แก่ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส คนชรา และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. นายศิลป์ชัย รามณีย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. พร้อมด้วย

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดยะลา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา มอบหมายให้กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา ร่วมกับโรงพยาบาลยะลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตตามโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 66 ราย ปริมาณโลหิต 29,700 ซีซี ณ ตำรวจตระเวณชายแดนที่44 อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ประธานโครงการ
หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ในการนี้ นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วย
นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล รองนายกเหล่ากาชาด จ.สตูล คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ในพื้นที่ 30 ชุด มอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่ จำนวน 51 ราย และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้พระราชทานประจำพระองค์

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด ร่วมรับมอบ
ของรางวัลและเงินสนับสนุนการจัดงานกาชาด ประจำปี 2562 จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ณ บริเวณหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ยากไร้ ซึ่งป่วยโรคมะเร็งและต้องการความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย
ในพื้นที่ตำบลขอนคลาน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดตรัง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางสุจินต์ ไทรงาม
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ " บทบาทหน้าที่ของสตรีต่อการพัฒนาสังคม " ให้ความรู้แก่กลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง
จำนวน 80 คน ในโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีชุมชนเทศบาลนครตรัง ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 เทศบาลนครตรัง
ถนนพระราม 6 อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content