12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ เด็กชายอาลัม สะอะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๖๐/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางปู อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี ซึ่งป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง และเท้าผิดรูป โดยมี นายอภินันท์ หมวดแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงาน
ปกครองอำเภอยะหริ่ง, ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ นายกเหล่ากาชาด

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๕๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายเจ๊ะมุ ดูมะลี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๔๒/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายบางส่วน เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายอภินันท์ หมวดแก้ว
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง, ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายมะดาโอ๊ะ มามะ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๖๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง
จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายอภินันท์ หมวดแก้ว
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอยะหริ่ง, ปลัดอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง พมจ.ตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี) " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.เมืองตรัง จำนวน 9 คน
ได้แก่
1. นางแดง คำรณ อายุ 102 ปี อยู่บ้านเลขที่ 43 หมู่ที่ 1 ต.บ้านควน อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นางฐิติมา ศิริธร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
พร้อมคณะกรรมการด้านโลหิต อวัยวะและดวงตา ร่วมสังเกตการณ์การรับบริจาคโลหิต ที่กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ซึ่งภาคบริการโลหิต
สงขลามารับบริจาคโลหิต สำหรับสันนี้มีผู้แสดงความประสงค์โลหิตจำนวน 196 ราย ได้โลหิต 100 ถุง (คิดเป็น 40,000 ซีซี)

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอปะเหลียน สาธารณสุขอำเภอปะเหลียนและจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอปะเหลียน
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี)" ประจำปี 2562 ในพื้นที่
อ.ปะเหลียน จำนวน 9 คน ได้แก่
1. นางแน้ม ผ่อนย่อง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 152 หมู่ที่ 3 ต.ท่าพญา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2562 นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นผู้แทนพระองค์และประธานในพิธีมอบทุนมูลนิธิ
คุณพุ่ม พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,หน่วยงานข้าราชการ,สถานศึกษา,นักเรียนนักศึกษา ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานมูลนิธิคุณพุ่ม ทรงประทาน

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอนาโยง
ออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง 3 ราย 1. นางอิ่ม คงเมือง2.นางไกร หนูเหมือน3. นางสมถวิล ทองรักษ์4. และ ผู้พิการนางสาวปวันรัตน์ มากแก้ว

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ในฐานะประธานชมรมรักห่วงใยใจผูกพัน
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกชมรมฯ เยี่ยมสมาชิก(นางสาวปิยะวรรณ ชูชาติ เจ้าหน้าที่สำนักงานเหล่ากาชาด) ที่ห้องผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก
ตึกกายภาพ โรงพยาบาตรัง ซึ่งเข้าผ่าตัดเมื่อวันที่ 4 ต.ค. พร้อมมอบกระเช้าเยี่ยม เงินส่วนตัวของท่านนายกเหล่ากาชาดและเงินสมทบ
จากสมาชิกรวบรวม

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะวิทยากรจากเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง บรรยายพิเศษให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสิเกา ตามโครงการการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
และการดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 ตุลาคม ณ ศาลาประชาคม อ.สิเกา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง
Syndicate content