12

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสา สภากาชาดไทย อำเภอย่านตาขาว
(หมู่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว ร่วมกับ.โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพ ณ วัดชัยภูมิสถิตย์ ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว
จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง อบต.บ้านควน และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ได้เดินทางไปยังบ้านพักคนกรีดยางพารา " กงสี " ใน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง
เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ น้องปุย เด็กหญิงอายุ 2 ขวบ ป่วยเป็นโรคผิวหนัง "โรคผีเสื้อ" ซึ่งอยู่ตระกูลเดียวกับโรคดักเเด้ ผิวหนังบอบบางลักษณะเป็นแผล

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.เมืองตรัง จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นางหวล ช่วยสุวรรณ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 174 หมู่ที่ 3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง
2. นางคำ กลัวผิด อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 109 หมู่ที่ 12 ต.น้ำผุด อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง นายอำเภอนาโยง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอนาโยง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ " พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
แบบรอบด้าน " ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.นาโยง จำนวน 4 คน ได้แก่
1. นายแคล้ว เยาดำ อายุ 91 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 5 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง จ.ตรัง
2. นางแดง ถิ่นนา อายุ 101 ปี อยู่บ้านเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 2 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการแกนนำอาสาสมัคร และจิตอาสาของสภากาชาดไทย ประจำปี 2562 มีที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส กรรมการ สมาชิก
แกนนำอาสาสมัครและจิตอาสา เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 70 คน ณ ห้องประชุมเกษตรจังหวัดนราธิวาส โอกาสนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส
ได้บรรยายพิเศษเรื่องภารกิจและหลักการกาชาด แนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการพัฒนาจิตอาสาสภากาชาดไทย บทบาทหน้าที่

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางสวาท จันทร์ฉาย
ภริยาได้อำเภอเขาชัยสน พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โครงการจิตอาสา
บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้ โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอพักพะยอม 4
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต ได้รับโลหิต จำนวน

จังหวัดพัทลุง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง และ หน.ส่วนราชการ ออกเยี่ยมพบปะประชาชน ในโครงการ " ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ " ณ  หมู่ที่ 2
ตำบลยะรม อ.เบตง จ.ยะลา และมอบถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส จำนวน 10 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบรถเข็น ถุงยังชีพแก่ผู้ป่วย จำนวน 1 ราย ในเขตเทศบาลเมืองเบตง และขอขอบคุณร้านบัง ดีไซด์ (ช่างนัย)
ที่อนุเคราะห์การซ่อมรถเข็นให้แก่ผู้ป่วยในครั้งนี้

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. พ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ได้มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง เข้าร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดยะลา ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเบตง และกองสวัสดิการสังคมเทศบาล
เมืองเบตง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยและผู้มีฐานะยากจน ได้ถามความต้องการและมอบรถเข็นแก่ผู้ป่วย จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. นางนิศาชล ชาญวิรวงศ์ ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 215 ถ.กาแป๊ะกอตอ 1 ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา
2. นายฮาซิม จะนะ ที่อยู่ 102 ม.7 ต.ยะรม อ.เบตง จ.ยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2019 เวลา 12:35 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธาน
เปิดงาน ม.อ. วิชาการ และจัดให้มีการรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะในวันเดียวกันด้วย โดยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอเมืองตรัง
ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ มีผู้บริจาคทั้งหมด 121 ราย ได้โลหิต 63 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ

จังหวัดตรัง
Syndicate content