12

จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล  มอบหมายให้คณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล เข้าร่วมโครงการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้
ผู้พิการ ในพื้นที่ 30 ชุด และมอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่ จำนวน 50 ราย ณ  อาคารโรงเรียนบ้านสุไหงมูโส๊ะ ม.5 ต.แหลมสน
อ.ละงู จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้สูงอายุ นายวิน เกื้อกูล ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 249 ม.3
ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล และร่วมงานศพของนางกริว เกื้อกูล ซึ่งเสียชีวิตจากโรคไต ณ วัดควนกาหลง ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับปลัดอำเภอ ปภ. ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัย
กระชังปลาและที่พักอาศัย ของ นายสำอาง มองเหีย นายก่อเฉ็ม หนูหมาด และ นายโสบ พันหาบ ในพื้นที่บริเวณกระชังปลาอ่าวผ๊อก ม.4 บ้านวังตง
ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 22.30 น.

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดมอบส่งบ้าน
“ บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ” ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง เข้าร่วมพิธีเปิดส่งมอบบ้าน "บ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา ประจำปี 2562 บ้านนางสาวมยุรี ปานจันทร์ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บ้านสวย เมืองสะอาด ตลาดหัวลานหัวเลี้ยว ชุมชนทะเลน้อย พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านสวย เมืองสะอาด ตลาดหัวลานหัวเลี้ยว ชุมชนทะเลน้อย อำเภอควนขนุน
จังหวัดพัทลุง โดยมี นางสาวศรอนงค์ สงสมพันธ์ นายอำเภอควนขนุน กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวและกล่าวต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562  นางเอื้อจิตร  เจริญทรัพย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง  มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ ศาลาประชาคมอ.ปะเหลียน จ.ตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด
123 ราย ได้โลหิต 86 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 34,400 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน
10 ราย ในการนี้ นายจักรพงษ์ รัชนีกุล นายอำเภอปะเหลียน และนายสมนึก ธูปหอม ปลัดอำเภอมาร่วมด้วย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการอบรมจิตอาสา
สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ซึ่งจะอบรมระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562  ที่ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และนายอำเภอกันตัง ได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 24 ม. 8 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง ซึ่งเป็นบ้านของนางรจนา อุทายี
ซึ่งเป็นราษฎรที่ประสบเหตุอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเมื่อเดือนมีนาคม 2562 เพื่อเป็นการติดตามเป็นครั้งที่ 2 ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบเครื่อง
อุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ไปยังบ้านเลขที่ 15 ม.4 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ นางหลุย ยังหลัง อายุ 98 ปี ผู้สูงอายุ
ฐานะยากจน ตามองไม่เห็นทั้ง 2 ข้าง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมพิธีปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนา 5 วิทยาเขต ครั้งที่ 7 ซึ่งในปีนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นเจ้าภาพ
ที่มัสยิดเกาะลิบง ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โดยมีนายพรชัย สุขโสม นายอำเภอกันตัง เป็นประธานในพิธีปิด ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
มอบแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุ จำนวน 54 อัน

จังหวัดตรัง
Syndicate content