12

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๑๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม เด็กชายสพัฒน์ มณีโรจน์ อายุ ๖ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแป้น อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วยมีอาการแขนเท้า

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๑๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม น.ส.รอฮานา วานิ อายุ ๒๘ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๓๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะโละแมะนา อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ
ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เดินทางไปเยี่ยม นายมูฮำหมัด มูดอ อายุ ๒๑ ปี คนไข้ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บ้านเลขที่ ๖๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นผู้ป่วย

จังหวัดสตูล

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้
เรือทัวร์เบ็ด จำนวน 8 ราย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562 ณ ท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

จังหวัดยะลา

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น.ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วย
นางเจะนอฮาซีม๊ะ มะกาเจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา นายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา/เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดยะลา สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุม
ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี โดยมี ข้าราชการ,สมาชิก อส.และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถ
รับบริจาคโลหิตได้ ๘๗ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๘๗ ยูนิต แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๓๒ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๘ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๙ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนายบรอเฮง บือซา อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๙๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลเตราะบอน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยเสียหายทั้งหลัง เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมี นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๑ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต ๑, นายมาหามะ ดอเล๊าะ

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบอุปกรณ์เพื่อผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย โดยมีนางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ เหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปัตตานี นายแพทย์ ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ผู้แทนจากชมรมพยาบาลจังหวัดปัตตานี และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี
ณ ห้องประชุมไทรงาม โรงพยาบาลปัตตานี ชมรมพยาบาลจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลปัตตานีได้จัดโครงการ " วิ่งด้วยใจ เพื่อให้ชีวิต

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมดาหลา วิทยาลัยชุมชนสตูล
โดยแขวงทางหลวงสตูลเป็นผู้ประสาน มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 32 ราย

จังหวัดสตูล
Syndicate content