12

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง  รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง คณะกรรมการ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเบตง โดยมีนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดพิธีในโครงการ
เลี้ยงอาหารผู้ต้องขังเรือนจำอำเภอเบตง  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  ในรัชการที่ 9  ครบรอบ
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ เรือนจำอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง/คณะกรรมการ
สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเบตงร่วมกิจกรรมเยี่ยม  และมอบของแก่ผู้ป่วยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9 ครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเบตง
ณ โรงพยาบาลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

กิ่งกาชาดอำเภอเบตง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2561 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
เดินทางไปยังบ้านเลขที่ 3/1 ม.5 ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจครอบครัวของ น.ส.เมธาวดี (น้องพลอย) ชูเล็ก อายุ 16 ปี
นักเรียนโรงเรียนวัดควนวิเศษมูลนิธิ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับปู่และย่า และเพื่อนๆช่วยกันสร้างบ้านให้ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบชุดเครื่องครัว
ผ้าห่ม และชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดตรัง

จังหวัดยะลา

ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2561 ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา
โดยนายดำรงค์ ดีสกูล นายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง มอบหมายให้นางชุลี ศรีพระจันทร์ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเบตงพร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ให้การต้อนรับ คุณมาลี เพ็ญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดและคณะ ในโอกาส
เข้ามาตรวจเยี่ยมและจัดตั้งงบประมาณกิ่งกาชาดอำเภอเบตง ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ บ.ตั้งใจยนตรการ 2007 จำกัด (สาขาตลาดท่ากลาง) มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 78 ราย ได้โลหิต 66 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 26,400 ซีซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 23 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 23 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง (นางรัติยา พัฒกุล) รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง (นางวรรณรวี พัฒนรักษ์)
พร้อมคณะกรรมการ เยี่ยมอาการป่วยของนางเอ็นดู สุวรรณยุหะ กรรมการเหล่ากาชาด ภริยานายอำเภอวังวิเศษ ซึ่งประสบอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับ
ขณะปฎิบัติภารกิจออกช่วยชาวบ้าน จากนั้นได้เดินทางไปชมที่ทำการของจิตอาสา สภากาชาดไทย อำเภอวังวิเศษ

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางวรรณรวี พัฒนรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด นางวาลินี ธนทวี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเด็กหญิงวิมลรัตน์ จงริน อายุ 7 ปี  ซึ่งประสบอุบัติเหตุไฟฟ้าช๊อตทำให้ดวงตามองเห็นไม่ชัด
ต้องเข้ารักษาดวงตาอย่างต่อเนื่อง แต่ขาดแคลนทุนในการเดินทาง วันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้มอบเงินช่วยเหลือในการเดินทาง จำนวน
3,000 บาท ที่บ้านเลขที่ 54 ม.7 ต.ควนปริง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือด รพ.ตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ บ.ยืนยงมอเตอร์ 2527 จำกัด ถ.พระราม 6 มีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด 89 ราย ได้โลหิต 76 ยูนิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 30,400 ซีซี. มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 24 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 22 ราย

จังหวัดตรัง

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอเบตง

ผศ.ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดยะลา และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเบตง
ให้การต้อนรับ คุณมาลี เพ็ญสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และคณะ ในโอกาสเข้ามาตรวจเยี่ยมและจัดตั้งงบประมาณ
กิ่งกาชาดอำเภอเบตง ในระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2561 ณ สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอเบตง

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. -12.30 น. ณ ศาลาประขาคมอำเภอนาทวี กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับอำเภอนาทวี
และสัสดีอำเภอ จัดกิจกรรมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม เพื่อนำโลหิตที่ได้ไปให้กับผู้เจ็บป่วย
โดยภาคบริการโลหิตที่ 12 สภากาชาดไทย เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต ยอดรับบริจาคโลหิตได้อยู่ที่ 96 ราย โลหิตที่ไม่ผ่านจำนวน 19 ราย

กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี
Syndicate content