11

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท เกริกไกรเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 65 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 53 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 12 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ณ ธนาคารเลือด ตึกเอกซเรย์ ชั้น 3 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต 112 ยูนิต
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 29 ราย และอวัยวะ 22 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัทบ้านดอนปิยะกลกาล จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ " จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในรัชกาลที 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และเป็นการจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและคณะฯ
ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี มอบป้ายซ่อมแซมสุขา
และมอบรางวัลเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน จำนวน 7 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ให้กับ โรงเรียนบ้านท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในฐานะที่โรงเรียนบ้านท่าเพชร ได้ดำเนินการซ่อมแซมสุขาแล้วเสร็จ เป็นลำดับที่ 2

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา  จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  รองนายกเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
และคณะฯ ปลัดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
-- เยี่ยมผู้สูงอายุ ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย " จำนวน 1 ราย คือ นายสะอาด เพชรแบน ตำบลมะขามเตี้ย โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวนรายละ
3,000 บาท พร้อมผ้าขนหนู ผ้าถุงและผ้าขาวม้า

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ติดตาม การสร้างและซ่อมสุขา ตามโครงการ " สุขาน่าใช้ จากใจเหล่ากาชาด
สุราษฎร์ธานี " จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้
1. โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง
2. โรงเรียนปัญญาประชาอุทิศ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง
พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ลำบากยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพระแสง
-- เยี่ยมผู้สูงอายุ ในโครงการ " ปันน้ำใจ ห่วงใยผู้สูงวัย " จำนวน 9 ราย คือ
1. นายส้อง พรหมด้วง ตำบลอิปัน
2. นางเลื่อน หล่อพันธ์ ตำบลอิปัน
3. นางจัว ขวัญชุม ตำบลสินปุน
4. นางแก้ว ธานีรัตน์ ตำบลสินเจริญ
5. นางวรรณี ปลื้มสุทธิ์ ตำบลสาคู

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 - 13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้นางจงดี สกลกิติวัฒน์ และนางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตโครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561 ณ อาคาร 84 ปี ชั้น 2 โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์

จังหวัดกระบี่่

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้โลหิต จำนวน ๘๕ ยูนิต

จังหวัดนครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ๗๖ จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนตำรวจ
ตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และมอบผ้าขนหนูแก่เด็กนักเรียน จำนวน ๗๗ ผืน

จังหวัดนครศรีธรรมราช
Syndicate content