11

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 45 ค่ายวิภาวดีรังสิต จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอพนม จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องใน
โอกาสวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทน์ และเพื่อจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
โดยมี นายสิทธิ์ชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพนม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมกิจกรรม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นายเซฟคี ศรีเมือง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ผู้บริหาร อาจารย์นักศึกษาร่วมกิจกรรม

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่่ว่าการอำเภอเขาพนม อำเภอเขาพนม
จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 217 ราย ได้โลหิต จำนวน 162 ราย งดรับโลหิต จำนวน 55 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน
72,900 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี
เขต 2 เยี่ยมนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ครอบครัวยากจน จำนวน 4 คน และมอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ทุนละ 1,000 บาท รวมเงิน 4,000 บาท ดังนี้
>>> โรงเรียนบ้านคลองสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - นายณัฐวุฒิ ประจิตร - นางสาวปริชาติ จิ๋วสุวรรณ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้าสุราษฎร์ธานี จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และจัดหาโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล. กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 110 ราย ได้โลหิต จำนวน 75 ราย
งดรับโลหิต จำนวน 35 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 33,750 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดกระบี่
Syndicate content