10

จังหวัด​เชียงใหม่

เมื่อวันพฤหัสบ​ดี​ที่​ 13​ มิถุนายน​ 2562​ เวลา 09.30 น. กรรมการ​และ​สมาชิก​เหล่า​กาชาด​จังหวัด​เชียงใหม่ ร่วม​กิจกรรม​โครงการผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนวัดห้วยทราย
ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่​ ในโอกาสนี้ เหล่ากาชาด​จังหวัด​เชียงใหม่ได้มอบถุงยังชีพ​ จำนวน​ 200​ ชุด​ และมอบแว่นตามตามโครงการ​
แว่นสายตาผู้สูงอายุ​ จำนวน​ 200 ราย

จังหวัด​เชียงใหม่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยติดเตียง
ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 7 อำเภอ ๆ ละ 10 ราย ในวันนี้ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ร่วมกับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน โดยเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 1 ราย คือ นางส่อแหมะ วินัยเยี่ยม บ้านเลขที่ 54 หมู่ 9 ตำบลปางหมู

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม​ 2562 เวลา 09.00 น.นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการ-สมาชิก
เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 7 ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ สำนักงานคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการสังคม ​ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ วัดทุ่งหลวง ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ มีผู้บริจาค 36 ราย ได้โลหิต 15,000 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ 5 ราย

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ-สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และกิ่งกาชาดอำเภอพาน ออกเยี่ยมครอบครัว
นายสถิตย์ นัยนา ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย ทำให้บ้านเลขที่ 410 หมู่ที่ 16 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง
ในการนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภค - บริโภค เครื่องครัว ผ้าห่ม และเงินสด จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

จังหวัดเชียงราย​

เมื่อวันที่​ 24​ เมษายน​ 2562​ เวลา​ 15.00 น.​ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ​ ให้​นายจิรายุ​ อิศรางกูร​ ณ​ อยุธยา​ องคมนตรี​
ร่วมกับ​ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์​ เชิญสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยในเขตพื้นที่อำเภอขุนตาล​
จังหวัดเชียงราย​ จำนวน​ 348 ชุด​ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัย​ ณ​ หอประชุมวัดพระเนตร​ ตำบลต้า อำเภอขุนตาล​ จังหวัดเชียงราย​
ในการนี้​ นางดวงจิตต์​ ปรัชญ์สกุล​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย​ มอบหมายให้​นางศุภกาญจน์​ โรจนโสทร​ พร้อมด้วย​ คณะกรรมการ​-สมาชิก

จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19​ เมษายน​ 2562 เวลา 09.00 น.นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 2 ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ​ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์
เชียงราย สาขา2 มีผู้บริจาค 30 ราย ได้โลหิต 12,300 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 16 ราย อวัยวะ 15 ราย และบริจาคร่างกายให้แก่
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 9 ราย

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 22​ เมษายน​ 2562 เวลา 11.00 น. นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการ-สมาชิก
เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 1 ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ​ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซ่าเชียงราย มีผู้บริจาค 37 ราย ได้โลหิต 15,350 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 11 ราย อวัยวะ 10 ราย และบริจาคร่างกายให้แก่
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ราย

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้
นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
จำนวน 50 ราย และมอบแว่นตาตามโครงการสร้างโลกสดใส ให้กับผู้สูงวัย จำนวน 180 ราย ณ อบต.จำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางจิณจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท
และนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกเยี่ยม
ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินสดและถุงยังชีพ ให้แก่ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่
อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 1 ราย ด.ช.บารมี พันธ์ดวงดี หมู่ที่ 9 หมู่บ้านเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

Syndicate content