10

จังหวัดพะเยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้
นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกร่วมกิจกรรม
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 โดยได้มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส
จำนวน 50 ราย และมอบแว่นตาตามโครงการสร้างโลกสดใส ให้กับผู้สูงวัย จำนวน 180 ราย ณ อบต.จำป่าหวาย ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 นางจิณจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท
และนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกเยี่ยม
ให้กำลังใจพร้อมมอบเงินสดและถุงยังชีพ ให้แก่ คนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่
อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 1 ราย ด.ช.บารมี พันธ์ดวงดี หมู่ที่ 9 หมู่บ้านเจดีย์งาม ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้
นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมมอบเงิน
ถุงยังชีพ ผ้าห่มกันหนาว และร่วมพิธีมอบเงินและสิ่งของพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
แก่ผู้ประสบภัยอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ได้แก่
1.นายคำหล้า แสงศรีจันทร์ บ้านเลขที่ 72 หมุ่ที่ 7 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมโรงพยาบาลพะเยา ณ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มหาวิทยาลัยพะเยา หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอดอกคำใต้ โดยมีผู้บริจาคโลหิตร่วมทั้งสื้น 410 ราย คิดเป็นโลหิต 14,3500 ซีซี

จังหวัดพะเยา

จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 5​ เมษายน​ 2562 เวลา 09.00 น.นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 4 ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ​ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เคลื่อนที่ ณ บริษัท เชียงรายสินธานี
จำกัด มีผู้บริจาค 46 ราย ได้โลหิต 19,700 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 7 ราย อวัยวะ 7 ราย

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดพะเยา

นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท และ นางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาค
ดวงตาและบริจาคอวัยวะ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ และ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 50 ราย และบริจาค
อวัยวะ จำนวน 48 ราย

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางจันทร์เพ็ญ เสาวโกมุท และนางจรูญลักษณ์ โชติมานนท์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ และ หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 276 ราย คิดเป็นโลหิต 96,600 ซีซี

จังหวัดพะเยา

จังหวัดพะเยา

นางจินจณา โอสถธนากร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ออกหน่วยรับบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะ  ณ  หอประชุมโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มหาวิทยาลัยพะเยา
หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้ โดย มีผู้บริจาคดวงตาทั้งlสิ้น จำนวน 83 ราย และบริจาคอวัยวะ จำนวน 80 ราย

จังหวัดพะเยา

กิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นาง วนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอเชียงแสน หมวดไพศาล รองนายกกิ่งกาชาดเชียงแสน พร้อมด้วย
สมาชิกกิ่งกาชาด เชียงแสน หัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมมอบถุงยังชีพแก่ผู้พิการ เป็น จำนวน 5 ราย ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านธารทอง
ม.11 ต.แม่เงิน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

Syndicate content