1

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษา
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางฉลอม เจริญสัตย์ ณ บ้านเลขที่ 61/11 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพูด
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน เสียหายทั้งหลัง โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี  โดยนางดลวสา  บุญเลิศ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมาย
ให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวของนางอำไพ พรหมเจริญ ณ บ้านเลขที่ 29/19
หมู่ที่ 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง  โดยมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

โครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดจัดโครงการแม่บ้านมหาดไทย ใจอาสา ช่วยกาชาด เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมณเฑียร
สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิด และนายพระนาย สุวรรณรัฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ คือ ภริยารองผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 91 คน
โครงการนี้จัดครั้งแรกเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และได้จัดโครงการนี้เสมอมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจอันดี

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
นายอำเภอสามโก้ นายอำเภอไชโย โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี
เวลา 10.00 น.  มอบบ้านกาชาดโครงการสร้างบ้าน สานฝันให้ผู้ยากจน ให้กับ เด็กหญิงอาลิสา เอี่ยมวิจารณ์ บ้านเลขที่ 110/2 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์ม่วงพันธ์
อ.สามโก้ จ.อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิตในโครงการ 12 สิงหา น้อมดวงใจ บริจาคโลหิต ถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม
พรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภากาชาดไทย ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งถือเป็น

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้มอบหมายให้
นางฉวีวรรณ คอวิเชียรกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับงานธนาคารเลือด
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ และร่างกาย ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น.  นางทักษณิภร  ปุตระเศรณี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายวรัตม์ มาประณีต
นายอำเภอแสวงหา เจ้าหน้าที่ พมจ. อ่างทอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สีบัวทอง กำนันตำบลวังน้ำเย็น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น ได้มาเยี่ยมเยียน
และให้กำลังใจครอบครัวนางอุสา มาศิริ ผู้เสียชีวิตที่ถูกสามียิงจนเสียชีวิตที่บ้านพักอาศัยในพื้นที่หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น เมื่อวันที่ 27 ส.ค.61 ที่ผ่านมา

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนราษฎรร่วมกับ นายอำเภอป่าโมก นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก ณ ตำบลบางเสด็จ
อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบถุงยังชีพ มุ้ง ผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด และมอบเงิน
ช่วยเหลือให้แก่รายที่เดือดร้อนไม่มีใครช่วยเหลือ จำนวน 3 ราย รวม เป็นเงิน 5,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย
นายอำเภอพระนครศรีอยุธยากรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการในพื้นที่
ร่วมลงพื้นที่อำเภอพระนครศรีอยุธยา เพื่อเยี่่ยมเยียน ให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้  จำนวน 6 ราย ดังนี้
1.นางอุบล ผลวัฒนะ อายุ 90 ปี บ้านเลขที่ 44/1 ม.2 ต.คลองสวนพลู
2.นายเสริม แสงเดือน อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 51/1 ม.6 ต.เกาะเรียน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ราษฎร ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้พิการ ในเขตตำบลจำลอง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จำนวนทั้งสิ้น 10 คน และได้มอบเงินให้กับผู้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จำนวน 7 ราย
เป็นเงินทั้งสิ้น 14,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content