1

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เหตุเพลิงไหม้หอพักหญิงเด็กชาวเขา วัดตาลเจ็ดช่อ หมู่ที่ 1
ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองทำให้เด็กหญิงชาวเขาที่พักอยู่ในเรือนนอน จำนวน 125 คน ไม่สามารถนอนพักในเรือนนอนดังกล่าวได้
ทางเจ้าอาวาสจึงได้ให้เด็กหญิงชาวเขาทั้งหมด ย้ายมานอนในห้องชั้นล่างของศาลาการเปรียญเป็นการชั่วคราว และเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ อำเภอสามโก้ จำนวน 10 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค
มุ้งและผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่25 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบให้นางสาวสุดาภรณ์ สำราญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 63 ราย ได้รับโลหิต 28,350 ซีซี ผู้จำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ
จำนวน 5 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นางวันทนา ดำธรรม
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารโรงยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี โรบินสัน สาขารังสิต ผลิตภัณฑ์ซาบิน่า พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี และจิตอาสาเย็บเต้านม เข้าร่วมกิจกรรมเย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ในโครงการ " สร้างรอยยิ้ม ส่งกำลังใจ
สู้ภัยมะเร็งเต้านม " ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี คลอง 10 อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต น้อมรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมราถบพิตร ณ หอประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน
142 ราย ได้โลหิต จำนวน 63,900 ซีซี ดวงตา 3 ราย อวัยวะ 5 ราย และร่างกาย จำนวน 22 ราย ในการนี้นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมตรวจเยี่ยม
ให้กำลังใจและมอบสิ่งของ ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวนายเชื่อม เล็กประทุม อายุ 91 ปี ป่วยหนักมาประมาณ 2 เดือน
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ซึ่งนางปวีณา ทองรอด อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 36/225 หมู่บ้านธนทรัพย์ หมู่ที่ 10 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับอำเภอลาดหลุมแก้ว ออกตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น นายสมชาย พึ่งวัน อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 35/1 หมู่ที่ 8
ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ซึ่งถูกฟ้าผ่าบริเวณทุ่งหน้า หมู่ที่ 8 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 อาการสาหัสผ่าตัดศีรษะแล้ว

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
นายไพฑูรย์ เรืองรอง อายุ 62 ปี ผู้พิการ (ผ่าที่คอ) ณ บ้านเลขที่ 20/8 หมู่ที่ 4 คลอง 13 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวกิตติมา นิมา ผู้ป่วย
ล้มเป็นอัมพาต ณ บ้านเลขที่ 58/140 หมู่ที่ 6 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบนม จำนวน 1 แพค

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2560 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี นำโดยนางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ นางสาวปิยะมล บุญนำ
ผู้ยากไร้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนและอ้วนข้อเท้าหัก ณ บ้านเช่าในหมู่บ้านซื่อตรง ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมอบเงินสงเคราะห์
จำนวน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมนม จำนวน 1 แพค

จังหวัดปทุมธานี
Syndicate content