2562

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ บริเวณชั้นล่างตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี
จังหวัดปัตตานี โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๕๙ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๕๙ ยูนิต.
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๑๙ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๑๙ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๘ ราย และ
- กรุ๊ป AB จำนวน ๓ ราย ในการนี้

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม และอำเภอนาดี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนยากไร้
และด้อยโอกาส ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือนักเรียนยากไร้และด้อยโอกาส
ประจำปีงบประมาณ 2562 ในระดับมัธยมศึกษา 7 ราย และอาชีวะศึกษา 1 ราย พร้อมนี้ได้มอบผ้าห่มให้เด็กนักเรียนยากไร้ รายละ 1 ผืนด้วย

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอย่านตาขาว และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางสุนิภา ไชยรัตน์ อยู่บ้านเลขที่ 35 ม.4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง
2. นางลอย สังสีพรหม อยู่บ้านเลขที่ 36 ม.4 ต.ทุ่งค่าย อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจรัง จิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอย่านตาขาว และหัวหน้าส่วนราชการร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
และออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ณ โรงเรียนบ้านควนยวน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบชุดธารน้ำใจให้ผู้สูงอายุ จำนวน 96 ชุด และมอบแว่นสายตายาวให้ผู้สูงอายุ จำนวน 168 อัน

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
บันทึกเทปโทรทัศน์รณรงค์เลิกทิ้งขยะทุกอำเภอ ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดตรังและที่บริเวณถ้ำเขาช้างหาย ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง
สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 145 ราย ได้โลหิตจำนวน 125 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 56,250 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 2 ราย อวัยวะ 1 ราย และอุทิศร่างกาย 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. อาคารสุริยะบูรพา กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 88 ราย ได้โลหิตจำนวน 67 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 10,150 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 10 ราย อวัยวะ 8 ราย และอุทิศร่างกาย 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บัญชาการกองพล

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 10 ตุลาคม 2562​ เวลา 15.00 - 15.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
มอบหมายคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย
ราย นายศุภภักษร สมปักษ์ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ , นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บ้านเลขที่ 98 ม.1 ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนยากจน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ได้ออกเยี่ยม นางกุ้ง ทำนุกสุก อายุ ๔๗ ปี บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ที่๓ ตำบลแคนเหนือ
สมาชิกในครัวเรือน ๔ คน (รวมเจ้าตัว) สมาชิกมีงานทำ ๒ คน อาชีพหลัก รับจ้าง ความถนัด/ความสามารถพิเศษด้านอาชีพ คือ

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่

นายรุจน์ รังษี นายอำเภอบ้านไผ่ มอบหมายให้ นางวรารักษ์ รังษี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่ ออกเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครัวเรือนยากจน ในการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจน
ตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น ได้ออกเยี่ยม นายหนูแดง ขาวด่านเหนือ อายุ ๕๓ ปี บ้านเลขที่ ๔๗ หมู่ที่๒ ตำบลแคนเหนือ
สมาชิกในครัวเรือน ๕ คน (รวมเจ้าตัว) สมาชิกมีงานทำ ๒ คน อาชีพหลัก เกษตรกร ความถนัด/ความสามารถพิเศษด้านอาชีพ คือ การเกษตร

กิ่งกาชาดอำเภอบ้านไผ่
Syndicate content