2562

จังหวัดสงขลา

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 กิ่งกาชาดอำเภอนาทวี ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี และภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค
โลหิตทั้งสิ้น จำนวน 137 ปริมาณโลหิตที่ได้รับ จำนวน 61,650 ซีซี

จังหวัดสงขลา

จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ มอบหมายกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจมอบความช่วยเหลือครอบครัวผู้ยากไร้ที่มีบุตรชายป่วยเป็นโรคลิ้น
หัวใจรั่ว ราย เด็กชายพรชัย แก้วทอง อายุ 8 เดือน ร่วมกับ สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ , นายอำเภอศรีรัตนะ
รพ.ศรีรัตนะ , รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเสื่องข้าวและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่บ้านจานบัว บ้านเลขที่ 119 ม.3. ต.เสื่องข้าว อ.ศรีรัตนะ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ออกหน่วยรับโลหิตเนื่องในวันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้รับโลหิต จำนวน 28 ราย

จังหวัดพังงา

จังหวัดพังงา

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพังงา ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต อำเภอกะปง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกะปง​จังหวัดพังงา
มีผู้เข้าร่วมบริจาค จำนวน 35 ราย​ และอำเภอตะกั่วป่า​ ณ​ ศาลาประชาคมอำเภอตะกั่วป่า​ จังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมบริจาค
จำนวน 19 ราย

จังหวัดพังงา

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนางระเบียบ ร่มไทรทอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะฯ ออกปฏิบัติภารกิจมอบชุดฟื้นฟูราษฎรในพื้นที่อำเภอกาฬสินธุ์ ที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ประกอบด้วย
ชุดเครื่องครัว ชุดเครื่องนอนและชุดทำความสะอาดบ้านเรือน ณ หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 350 ครัวเรือน และชุมชน
จารุพัฒนา ตำบลกาฬสินธุ์ จำนวน 31 ครัวเรือน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนชุดฟื้นฟูจากสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 7 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอศรีธาตุ
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 144 ราย ผ่านการคัดกรอง 89 ราย โลหิตที่ได้ 35,600 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 1 ราย​
อวัยวะ​จำนวน​ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 - 15.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ
นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม , ปกครองอำเภอประจักษ์ศิลปาคม , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , แพทย์ประจำตำบล , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
, จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุจากกรณี หนุ่มมีอาการซึมเศร้าแขวนคอตัวเองพร้อมลูกชาย
อายุ 2 ปี 4 เดือน แต่มีญาติช่วยเหลือไว้ทันจนปลอดภัยทั้งคู่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการ
ให้กำลังใจกับครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางนงค์นิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด และคณะฯ ออกปฏิบัติภารกิจมอบชุดฟื้นฟูราษฎรในพื้นที่อำเภอกาฬสินธุ์
ที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ประกอบด้วยชุดเครื่องครัว และชุดทำความสะอาดบ้านเรือน ณ ตำบลโพนทอง จำนวน 90 ครัวเรือน ตำบลหลุบ
36 ครัวเรือน และตำบลลำพาน 18 ครัวเรือน รวม 155 ครัวเรือน ซึ่งเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนชุดฟื้นฟูจากสถานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น . นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ
จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ รองนายกกิ่งกาชาดฯ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ยากไร้/ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการกาฬสินธุ์แฮบปี้เนสโมเดล ‘คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
รายนาย มนัส ศรีอ่อน ซึ่งประสบอุบัติเหตุหกล้ม ศีระษะกระแทกพื้น หลังการผ่าตัดยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อยู่บ้านเลขที่ 45

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นางมณีรัตน์ พรหมเขียว
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมพร้อมป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศรีนครา
ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายอำนาจ ผลมาต
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปัตตานี, หัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ, นายอำเภอ,ปลัดอำเภอ, ผู้นำท้องถิ่น

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content