2562

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย หอการค้า
VEC สุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ " CP BLOOD DONATION DAY " ในแนวคิด "
เต็มใจให้เลือดเต็ม" ได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจิตต์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดแพร่

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำห้วยร่องม่วง ” ถวายพระราชกุศล
และน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดง
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

จังหวัดแพร่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการเปิดงาน " ซีพี ทำดี บริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY เติมใจให้เลือดเต็ม " ตามที่เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ ได้มีนโยบายให้การส่งเสริม ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ณ ห้องทับทิม 1-2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.นางจิณณารัชช์ สัมพันธ์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ที่ปรึกษากรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดตาก ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ณ สโมสรเทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก โดยมีนายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม
นายอำเภอบ้านตาก นางศิริลักษณ์ พึ่งเนียม นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านตาก ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจผู้มาบริจาคโลหิต
- ได้โลหิต จำนวน 168 ราย

จังหวัดตาก

จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 - 12.00 น. นางเนาวรัตน์ เอกภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับธนาคารโลหิตโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ร่วมโครงการ " หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง เท่ากับให้โอกาสผู้ป่วย " ก้าวสู่ปีที่ 50 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อรณรงค์
การบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำอำเภอบางกระทุ่ม มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 182 ราย ได้โลหิต จำนวน
78,700 ซีซี

จังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้
นางโสภพร ศักดิ์ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล
พมจ.สุราษฎร์ธานี ตัวแทนโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ กลุ่มแม่ดีเด่นสุราษฎร์ธานี
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางสาววาสนา คงเกิด บ้านเลขที่ 9/5 หมู่ที่ 3

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อม กรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา
ธิเบศรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานพิธี
ณ พื้นที่สาธารณะหนองสองห้อง หมู่ 6 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 07.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกใน
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี
หลังเดิม และหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธี

จังหวัดสิงห์บุรี
Syndicate content