2562

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยนางนุชกานต์ รามณีย์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกและเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ลงเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ประสบอัคคีภัย
เสียหายบางส่วน ได้แก่บ้านของ นางอุบล เพ็งเกต อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 716 หมู่ที่ 1 ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยมอบเงิน
ช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นเงินจำนวน 2,000 บาท และมอบถุงอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้

จังหวัดพัทลุง

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นายศิลป์ชัย รามณีย์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัย พระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ 76 จังหวัด
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง,นางนุชกานต์ รามณีย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง และกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดพัทลุง

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด พร้อมด้วยนางพัชรณัญญ์ มหาชื่นใจ
นายกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด รองนายกกิ่ง/คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด มอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ จำนวน 15 ราย ณ โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

กิ่งกาชาดอำเภอด่านขุนทด

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี
เขต อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี โดยมีเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิตได้ ๓๘ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๓๘ ยูนิต
แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๑๐ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๑๒ ราย
- กรุ๊ป AB จำนวน ๔ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่​ 9 สิงหาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล
จังหวัดอุดรธานี จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 22 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 8,800 ซี.ซี.​ พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน
ด้อยโอกาส จำนวน 6 ราย โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. อำเภอเมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากไร้ ขาดแคลน
ด้อยโอกาส จำนวน 6 ราย โดยมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้รายละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัทไดวาคาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางราตรี ชำนิ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน
110 ราย ได้โลหิตจำนวน 75 ราย/ยูนิต คิดเป็น 33,750 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 2 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร

จังหวัดปราจีนบุรี

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-14.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางเอมอร โชติชูช่วง, นางรำไพ ภูเก้าล้วน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดกระบี่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 166 ราย
ได้โลหิต จำนวน 93 ราย งดรับโลหิต จำนวน 73 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 41,850 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา
" พัฒนาลำน้ำลำคลอง " เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา เป็นจำนวนมาก ร่วมกิจกรรม ณ คลองตุยง (ท่าเสด็จ)

จังหวัดปัตตานี
Syndicate content