2562

จังหวัดกระบี่

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
มอบหมายให้ นางดวงสุดา ขันเงิน รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงแรม โซฟิเทล กระบี่ โภคีธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ มีผู้แจ้งความประสงค์
บริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิต จำนวน 50 ราย งดรับโลหิต จำนวน 25 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 22,500 ซีซี

จังหวัดกระบี่

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอคีรีรัฐนรัฐนิคม
ดร.สัมพันธ์ กลิ่นนาค สาธารณสุขอำเภอ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิม ประจงค์ ปลัด อบต.ย่านยาว กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางจินตนา มุสิกะ บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ
“Robinson Lingerie Sharing” ปีที่ 2 ซึ่งบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล โดย โรบินสัน และบริษัทในเครือ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมขึ้น
เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิง หันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง โดยจัดเสวนาเรื่อง ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม และร่วมเย็บเต้านมเทียม
เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้โรงพยาบาลของรัฐต่างๆทั่วประเทศ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำหรับจังหวัดเพชรบุรีมีนักวิ่งที่สมัครแล้ว 3,526 คน
และนักวิ่งในประเภทฮาล์ฟ มาราธอน และประเภทมินิฮาล์ฟ มาราธอน เข้าเส้นชัยคนแรกจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ชายคนแรก หญิงคนแรก

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ประจำปี 2562 โดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ลงพื้นที่เพชรบุรีเพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครัน เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับ ภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเขาย้อย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณคลองบางเค็ม
หมู่ที่ 6 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี นายชัยวุฒิ ธรรมเนียม ที่ปรึกษานายก
กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด จนท.อบต.ปากน้ำปราณ อสม.ตำบลปากน้ำปราณ ร่วมลงพื้นที่เพื่อมอบที่นอนลม
ผู้ป่วยกันแผลกดทับให้แก่นายประสงค์ เทพทอง ผู้ป่วยติดเตียง และเยี่ยมดญ.ญานิศา น้องทอง ผู้ป่วยพิการและยากไร้ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางณัฐชาลัคนา สุขภาคกุล นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอปราณบุรี กลุ่มพลเมืองอาสาประชารัฐ รพ.สต.เขาจ้าว ร่วมลงพื้นที่ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ในพื้นที่ตำบลเขาจ้าว โดยมีกำนันตำบลเขาจ้าว ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบลเขาจ้าวให้การประสานงานข้อมูลของผู้ป่วยฯ จำนวน
๔ ราย ดังนี้
๑.นายอภิชัย เขื่อนศิริ ๑๓๗ หมู่ ๖ ต.เขาจ้าว
๒.นายธนู เนียมตาก้อง

กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นางณัฐชาลัคนา  สุขภาคกุล  นายกกิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรี  พร้อมกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาด
ร่วมออกหน่วยโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านวังยาว หมู่ที่ ๓ ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล
นายอำเภอปราณบุรี เป็นประธาน และมีหน่วยงานราชการ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปราณบุรี หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลปราณบุรี รวมทั้งวิทยาลัย
การอาชีพปราณบุรี ร่วมออกหน่วยเพื่อให้บริการด้านต่างๆ แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังก์พง ในการนี้กิ่งกาชาดอำเภอปราณบุรีได้จัดโครงการ

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. บริษัท ไทยสุเคโน นิต จำกัด  อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา  อวัยวะ  การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน  45  ราย  ได้โลหิตจำนวน 35 ราย/ยูนิต  คิดเป็น 15,750 ซีซี
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย และอุทิศร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารและ พนักงานของบริษัท

จังหวัดปราจีนบุรี
Syndicate content