2562

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 11.30 - 12.30 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ เข้าร่วมการแถลงข่าวจังหวัดอุดรธานี การบาดเจ็บจากประทัด พลุไฟ ดอกไม้
เพลิงในประเพณีวันออกพรรษาจังหวัดอุดรธานี และเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากประทัด พลุไฟ ดอกไม้เพลิง จำนวน 7 ราย ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 10 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ อำเภอไชยวาน โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 252 ราย ผ่านการคัดกรอง 198 ราย โลหิตที่ได้ 79,200 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา​ จำนวน​ 1 ราย​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีต
ตำบลตุยง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานีโดยมี เจ้าหน้าที่ทหาร, พนักงานบริษัท และประชาชน ร่วมบริจาคโลหิต ทั้งนี้สามารถรับบริจาคโลหิต
ได้ ๙๗ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๙๗ ยูนิต. แบ่งเป็น
- กรุ๊ป A จำนวน ๒๐ ราย
- กรุ๊ป B จำนวน ๒๙ ราย
- กรุ๊ป O จำนวน ๓๙ ราย
และ - กรุ๊ป AB จำนวน ๙ ราย

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางวาลินี ธนทวี รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง คณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง กับออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 75 ราย ได้โลหิต 54 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 21,600 ซีซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย และผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 14 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอรัษฎา นายอำเภอวังวิเศษ และจิตอาสาสภากาชาดไทยจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ
ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี)" ประจำปี 2562 ในพื้นที่ อ.รัษฎา และอำเภอวังวิเศษ
จำนวน 7 คน ได้แก่
1. นางเพียร ทองสง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 80 หมู่ที่ 3 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.30 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม “โรบินสัน” ชวนนักช้อปรวมพลังทำดี ส่งต่อน้ำใจให้ “ผู้หญิงหลังกำแพงสูง”
ผ่านแคมเปญ “Robinson Lingerie Sharing” ปีที่ 2 (โรบินสัน ลองจาเร แชร์ริ่ง) ส่งต่อน้ำใจให้ “ผู้หญิงหลังกำแพงสูง”
ในทัณฑสถานหญิงทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังร่วมกิจกรรม เสวนา “การใส่บราอย่างไร...ให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม” และร่วมเย็บเต้านมเทียม
ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง อำเภอห้วยยอด สาธารณสุขอำเภอห้วยยอด และจิตอาสาสภากาชาดไทยอำเภอห้วยยอด
ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ "พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน (100 ปี)" ประจำปี 2562 ในพื้นที่
อ.ห้วยยอด จำนวน 10 คน ได้แก่
1. นายคลิ้ง ทองรอง อายุ 100 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 หมู่ที่ 2 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
2. นายอั้น จิ้วเลี่ยน อายุ 106 ปี อยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 2 ต.ปากคม อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับ
อำเภอกาญจนดิษฐ์ และสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน "บริจาคโลหิต
ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชัชชัย มณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครองอำเภอดอนสัก นายไตรรัตน์ ขุนหลัด
สาธารณสุขอำเภอดอนสัก พยาบาลจากโรงพยาบาลดอนสัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอดอนสัก เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสมพร ไหมปาน อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ชุมชนเทศบาล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการฅ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม Robinson Lingerie Sharing ณ ห้างโรบินสัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
สาขาสุราษฎร์ธานี โดยมี นางมนัสนันท์ ติณห์เตชัส ผู้จัดการทั่วไป ห้างโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี นางชัชชษา ชุมช่วย ผู้อำนวยการ
ส่วนสวัสดิการ ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้บริหาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Syndicate content