2561

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:00 - 15:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการสภากาชาด
ผู้แทนภาค 11 พร้อมเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ  เข้าร่วมการประชุมเหล่ากาชาดภาค 11  ครั้งที่ 2/2561 และประชุมโครงการอบรมให้ความรู้
แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นางอุรสา จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ " จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ  หนึ่งคนให้  สามคนรับ " เป็นการจัดหาโลหิต

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า
ณ อบต.ปะเหลียน อ.ปะเหลียน จ.ตรัง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตรังมอบขนม และนมให้กับเด็กและมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุตามโครงการดวงตาสดใส
ด้วยแว่นสายตาผู้สูงอายุจำนวน 122 ราย

จังหวัดตรัง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน
ส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดขึ้น ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านกอเตย ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นไปที่ตามสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมเกล้าฯ รับพระราชเสาวนีย์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอวังชิ้น
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แพทย์อาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ครั้งที่ 12 ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561

จังหวัดแพร่

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้นางพัชรี ศิริวัธนนุกูล
ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ / ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “ หน่วยบำบัดทุกข์
บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 และร่วมมอบถุงยังชีพให้แก่
ราษฎรยากจนในพื้นที่อำเภอบ้านม่วง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาย ตำบลมาย อำเภอมาย จังหวัดสกลนคร โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพุธที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๒.๐๐ น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยรองนายก
เหล่ากาชาดและคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุม อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการ
รักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และเพื่อสำรองโลหิตในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ การออกหน่วยบริการฯครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา
อันเป็นกุศล ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน ๑๕๗ ราย คิดเป็น ๖๒,๘๐๐ ซีซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน ๑๘ ราย โดยได้รับความ

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. นางแสงแข จันทร์ฉลอง  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย
นางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร  กรรมการ/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมโครงการทำความดี
ด้วยหัวใจบริจาคโลหิต เพื่อเทิดพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 มีผู้บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 2 ราย มีผู้บริจาคโลหิตรับเข็มที่ระลึกครบ 7 ครั้ง จำนวน 4 ราย มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 นางแสงแข จันทร์ฉลอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางอุทุมพร พ่วงทิพากร รองนายก
เหล่าจังหวัดสกลนคร กรรมการ / ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร และ จ.ส.อ.คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภออากาศอำนวย ออกปฎิบัติภารกิจ ดังนี้
1. เวลา 10.00 น. ร่วมโครงการ “ โรบินสันสานฝันให้น้อง Devy Packs of love ” แบ่งปันความรักและรอยยิ้มให้กับเด็กๆด้วยการมอบกระเป๋าเป้
พร้อมอุปกรณ์การเรียนพร้อมทั้งสร้างสนามกีฬาให้กับโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เหล่ากาชาด

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม  2561  เวลา  09.00  น. เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นำโดยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
โรงพยาบาลบ้านหมี่ และโรงพยาบาลอานันทมหิดล ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์การบินทหารบก จำนวน 103 ราย คิดเป็นประมาณโลหิต
46,350 ซีซี เพื่อให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี
Syndicate content