2561

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอคำม่วง เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 173 ราย จำนวน 69,200 ซีซี เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน  2561  เวลา 11.30 - 13.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ออกเยี่ยมให้ความช่วยเหลือครอบครัวยากไร้/พิการสูงอายุ
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางม้วน ส้นประภา อายุ 63 เลขที่ 241/3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
2.นางสาวสวาท ชมภูจักร์ อายุ 65 ปี เลขที่ 32/4 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และให้ความช่วยเหลือ กรณี นายสืบศักดิ์ สุวรรณา ร้องขอความช่วยเหลือไปยังสำนักบรรณาธิการไทยรัฐทีวี ข้อเท็จจริง ดังนี้
1. นายสืบศักดิ์. สุวรรณา อายุ 58 ปี อาศัยอยู่เลขที่ 1 ม.19 บ้านโนนสะอาด ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
2. ปัจจุบันอาศัยอยู่กับพี่สาว (เป็นผู้ใหญ่บ้าน บ้านโนนสะอาด) บิดา (เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว) และหลานชาย (ลูกพี่สาว)

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 9.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับอำเภอละงูแ  ละธนาคารเลือดโรงพยาบาลละงูออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกำแพง
อำเภอละงู จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 65 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สาขาบริการโลหิตแห่งชาติ เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
ออกหน่วยรับ ณ อำเภอชุมพวง มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 245 ราย ผู้บริจาคฯที่ได้ 207 ยูนิต ผู้บริจาคฯไม่ได้ 38 ราย

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญและคณะฯ ออกเยี่ยมนางกร อาจหาญ หญิงชรา ยากจน ตาบอด และนางกอง อัปการ หญิงชรา ยากไร้
ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ณ บ้านหินกอง ม.9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยมนางกร อาจหาญ หญิงชรา ยากจน ตาบอด และนางกอง อัปการ หญิงชรา ยากไร้
ซึ่งป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ณ บ้านหินกอง ม.9  ต.นาหว้า  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเครื่อง
อุปโภค-บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยม นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านหินกอง

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยม นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านดอนดู่

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ และคณะ ฯ ออกเยี่ยม นักเรียนที่ยากไร้และด้อยโอกาส ณ โรงเรียนบ้านดอนชาด

จังหวัดอำนาจเจริญ
Syndicate content