2561

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42 คน ได้โลหิต 18,900 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เหล้ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ
รัตนราชสุดาราช สยามบรมราชกุมารี รายนางสาวอรุณทิพย์ คำเวียง อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่เพรียง ต.ห้วยแม่เพรียง
อ.แก่งกระจาน ซึ่งพิการตาซ้ายมองไม่เห็น หนังตาตกแต่กำเนิด

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ
ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ออกเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. จำนวน 1 ราย และนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 2 ราย ณ โรงเรียน
หนองหญ้าปล้องวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยมอบผ้าห่ม และเงินสด คนละ 1,000 บาท พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ ที่ยากไร้

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. จังหวัดเพชรบุรีได้ออกไปให้บริการด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่
ทุรกันดารที่วัดลิ้นช้าง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย
นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์พอสว. หัวหน้าส่วนราชการ มอบยา
ชุดพระราชทาน และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 20 ผืน และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 2 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ผู้กำกับการกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายพระรามหก)
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ได้โลหิต 22,500 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ
ออกเยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นางสาวสาวิตรี ชั้นสกุณี อายุ 24 ปี บ้านเลขที่ 79/1 ถ.คีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินสด
จำนวน 3,000 บาท
2. นางสาวทัศน์วรรณ วรรณุทัศน์ อายุ 36 ปี บ้านเลขที่ 77 ถนนคีรีรัถยา ต.คลองกระแชง อ.เมืองเพชรบุรี โดยมอบเครื่องอุปโภค บริโภค พร้อมเงินสด
จำนวน 3,000 บาท

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 152 คน ได้โลหิต 68,400 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตา 2 ราย บริจาคอวัยวะ 2 ราย และบริจาคร่างกาย 2 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
นำแว่นสายตาออกให้บริการประชาชนในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านพุตูม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 140 อัน และออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการในพื้นที่
จำนวน 2 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี โดย นางดลวสา บุญเลิศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบรรเทาทุกข์เบื้องต้น กรณีเกิดเพลิงไหม้บ้านพักอาศัย
ของนางทินรัตน์ เลิศประสิทธิพันธ์ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 96 หมู่ 2 ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ซึ่งในบริเวณห้องพักได้รับความเสียหาย
และทรัพย์สินบางส่วนได้รับความเสียหาย โดยมอบถุงยังชีพจำนวน 1 ชุด และเงินช่วยเหลือครอบครัวจำนวน 3,000 บาท

จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายชุษณิษฎ์ ประจวบวัน
นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง/นายอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้นำท้องถิ่น ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงาน
บริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการประชาชนตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ บูรณาการกิจกรรมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

Syndicate content