2560

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น . นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้ให้เกียรติ
ออกหน่วย โดยมี นายศักดิ์สิทธิ์ ปักษีสุวรรณ นายอำเภอร่องคำ/นายกกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอร่องคำ แม่บ้านตำรวจ
สภ.ร่องคำ จิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนร่องคำ มียอดผู้บริจาคโลหิต126 ราย และจำนงบริจาคอวัยวะ13 ราย และดวงตา 14 ราย

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายวัลลภ ประวัติวงค์ อำเภอกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์
กรณีเหตุเพลิงไหม้บ้านของนายอำนวย เงินนา หมู่ที่ 5 บ้านนา ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความเสียหาย เป็นบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้
เสียหายทั้งหลัง มีสมาชิก8คนชาย6คนหญิง2คน ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้ความช่วยเหลือ

จังหวัดสุรินทร์

นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์มอบให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดออกรับบริจาคโลหิต
อำเภอสำโรงทาบได้ 151 ราย

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 นายธวัช หงษ์พิน นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง นายบรรเจิด อินทร์คง สาธารณสุขอำเภอพระแสง
นายวรินทร์ บรรจบกาญจน์ นางสมจิตต บุญยเศรษฐ  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสง
ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ณ ศาลาประชาคม อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และศูนย์บริจาคโลหิต โรงพยาบาลบุรีรัมย์ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
วิชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในโครงการ “ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๑๒๕ ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต ๓๗,๕๐๐ ซี.ซี.

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:30 น. ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นางอรุสา จินโต นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางพัทธนันท์ สมบูรณ์พงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
นำเงินบริจาคจำนวน 21,000 บาท มอบให้กับ " โครงการ ก้าวคนละก้าว " ให้กับคุณอาทิวราห์ คงมาลัย "ตูน บอดี้สแลม" ผ่านนายชุมพล สุขใส นายอำเภอ
เมืองสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งมอบต่อให้กับคุณตูน บอดี้สแลม โดยมี นายสุริยัณห์ จิรสัตย์สุนทร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน พร้อม นายชุมพล สุขใส

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมาย
จากนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ออกเยี่ยมให้กำลังใจ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ครอบครัว
ผู้ประสบอัคคีภัย ราย นางสมควร สีบุญลำ หมู่ที่ 18 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเงิน
ช่วยเหลือพร้อมเครื่องอุปโภค/บริโภค จำนวน 1 ชุด

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมด้วย นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เหล่ากาชาดและจิตอาสาให้การต้อนรับ
นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม นักร้องชื่อดัง และคณะวิ่งการกุศล “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ เพื่อเข้ารับมอบสิ่งของ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวนิดา อัจฉริยพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้รับมอบหมาย
จากนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย โดย พลโท
นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ดำเนินพิธีมอบแท็งก์น้ำดื่มพร้อมฐานคอนกรีตแบบเสริมเหล็ก
ตามโครงการ " ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช "

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ได้ออกเยี่ยมให้กำลังใจ
มอบเงิน และเครื่องอุปโภค/บริโภค เพื่อให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย/ผู้พิการ รายนายคำปุ่น คุ้มศรีไวย อาศัยอยู่หมู่ที่ 8
ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ และรายนางสาวรัชดา ไสยวิจีน อาศัยอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดกาฬสินธุ์
Syndicate content