2559

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาด จ.สตูล ปลัดอาวุโส อ.ควนกาหลง และ จนท.ท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบวาตภัย ต้นไม้หล่นใส่หลังคาบ้าน ณ บ้านเลขที่ 17
ม.4 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ซึ่งเป็นบ้านของนางมนีโหยม นวลน้อย อายุ 68 ปี ซึ่งขณะเกิดเหตุเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
นางมนีโหยมกำลังตำเครื่องแกงอยู่ภายในบ้าน พร้อมกันนี้เหล่ากาชาด จ.สตูล ได้มอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นกำลังใจ

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้โลหิต 71 ราย คิดเป็น 31,950 ซีซี
ดวงตา 3 ราย อวัยวะ 1 ราย ร่างกาย 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 15:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด ร่วมกับสำนักงาน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่อำเภอไชยาเยี่ยมช่วยเหลือครอบครัว
นางสาวจันทร์เพ็ญ ชาญผล อายุ 36 ปี ที่บ้านเลขที่ 5/7 หมู่ที่ 1 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้านเสียหาย
ทั้งหลัง เหล่ากาชาดเยี่ยมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาท พร้อมมอบทุนการศึกษาบุตร 2 คน ทุนละ 3,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคม

จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น. นางชุติมา  บรรเทาทุกข์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเลย
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเลย และอำเภอภูเรือ
ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ราษฎรอำเภอภูเรือ รายนางสาวจันทร์ ศรีบุรินทร์ อายุ 96 ปี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ที่นอนลม
และเงินสด จำนวน 2,000 บาท ให้แก่ครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดเลย

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วยนางวรรณรวี พัฒนรักษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง
และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง รับมอบเงินสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย ซึ่งมอบให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท
เพื่อใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดตรังในการช่วยเหลือราษฎรชาวตรังต่อไป

จังหวัดตรัง

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย

วันที่ 27 ธ.ค. 2559 เวลา 07.00 น นายพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย,
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารชายแดนใต้ (ผอ.ศอ.บต.) และนายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ รักษาการรองผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อยที่ปรับปรุงใหม่ ในปี 2559
เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อยตามภารกิจของสภากาชาดไทยในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร และติดตามชีวิตความเป็นอยู่

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอหางดง

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
พร้อมด้วยคุณทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
และคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้เยี่ยมพบปะสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอหางดง เพื่อมอบหมายนโยบายการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการทำงานให้กับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ณ ห้องประชุมบ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

เยี่ยมกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง

วันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย
พร้อมด้วยคุณทิพวิภา กัมปนาทแสนยากร ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดและรักษาการรองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
และคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย ได้เยี่ยมพบปะสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอสันป่าตอง เพื่อมอบหมายนโยบายการทำงาน และสร้างขวัญและกำลังใจ
ในการทำงานให้กับสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ ณ ห้องประชุมอำเภอสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

Syndicate content