2556

จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2556 นางวิชดา วังเสมอ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย
นำผ้าห่ม และเสื้อกันหนาว ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบภัยอากาศหนาวเย็นในพื้นที่ อำเภอแม่ลาว อำเภอพาน อำเภอเทิง อำเภอเวียงชัย อำเภอขุนตาล
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง อำเภอดอยหลวง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อำเภอละ 100 ราย เพื่อบรรเทาความหนาวเย็นให้กับราษฎรที่ประสบภัย
อากาศหนาวเย็นดังกล่าว รวมจำนวน 800 ราย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00น. นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการและ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเลขที่ 54/1 ถ. เทศบาลพัฒนา1 ต.บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา
โดยมอบเงินช่วยเหลือพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค

จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.56 เวลา 10.00 น.นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรามอบโทรทัศน์เพื่อเป็นการขอบคุณที่เรือนจำกลางฉะเชิงเทราได้ให้ความอนุเคราะห์ ผู้ต้องขังหญิงในการจัดทำตลับ
ในกิจกรรมมัจฉากาชาดเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เรือนจำกลางฉะเชิงเทรานำไปใช้เป็นสาธารณะประโยชน์ในเรือนจำต่อไป

จังหวัดฉะเชิงเทรา

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ที่ท่าเทียบเรือควนตุ้งกู อ.กันตัง จ.ตรัง นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง
นางณัฐพิศุทธิ์ เหมทานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเงินให้ภรรยาของนายอับดุลระหมาน พระคง ที่เสียชีวิตจากพายุพัดในทะเลทำให้เรือล่ม
โดยเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงมอบเงินให้จำนวน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมถุงยังชีพจำนวน ๑ ถุง

จังหวัดตรัง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 19 ธันวาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง นำโดยนางชไมพร สุคนธพล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง เยี่ยมนางบุญแรม
ทองช่วย อายุ 39 ปี บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง มอบเงินตามโครงการช่วยเหลือด้านอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วย
แก่ครัวเรือนผู้ประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ประจำเดือนธันวาคม 2556

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 17 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกปฏิบัติงานตามโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุจากใจเหล่ากาชาด
จังหวัดพัทลุง 5 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง

จังหวัดพัทลุง

จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ นางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เวทีกลางสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมี
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประในพิธี

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ สมาคมพาณิชย์จังหวัด
อุทัยธานี อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี มีผู้บริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 30,400 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 15 ราย และแสดงความ
จำนงบริจาคอวัยวะ 5 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2556 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต และดวงตา ณ บริษัทฮอนด้าแสงตะวัน จำกัด
อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี มีผู้บริจาคโลหิต คิดเป็นปริมาณโลหิต 33,200ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 77 ราย

จังหวัดอุทัยธานี

จังหวัดลำปาง

นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและนางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล สัตยารักษ์ ปลัดจังหวัดลำปาง ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ที่ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ลำปาง เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2556 ถึง 5 มกราคา 2557 ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวเป็นจำนวนมาก

จังหวัดลำปาง
Syndicate content