2556

จังหวัดอุตรดิตถ์

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดออกเยี่ยมครอบครัวของด.ช.ณัฐวัฒน์ ขอบใจ เนื่องจากมีร่างกายเป็น
เหมือนเด็กดักแด้โดยประสานกับทางท่านนายกเทศบาลบ้านด่านนาขามและแพทย์สาธารณสุขเทศบาลด่านขานามร่วมออกเยี่ยมด้วยทางเหล่ากาชาด
จึงได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคพร้อมเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อวันที่ 2 ม.ค.56

จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 9 มกราคม 2556 นางชุติมา พลอยโสภณ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ร่วมออกเยี่ยมและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (ไหม้ทั้งหลัง) ณ บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 12 ต.น้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น โดยการออกเยี่ยมครั้งนี้
เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นได้มอบเงินสดจำนวน 10,000 บาท ถุงยังชีพ 1 ถุง ชุดเสื้อผ้า 1 ถุง และชุดเครื่องนอน จำนวน 2 ชุด รวมมูลค่า 10,500 บาท

จังหวัดตาก

นางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก และคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ได้จัดกิจกรรมออกร้านมัจฉา
กาชาดจังหวัดตาก และจัดทำสลากกาชาดการกุศลจังหวัดตาก เพื่อจัดหารายได้ไว้ ใช้ ในกิจการสาธารณกุศลและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่
จังหวัดตาก ในงานตากสินมหาราชานุสรณ์จังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณ
สำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดตาก โดยมีรายได้จากการออกร้านมัจฉากาชาดจังหวัดตาก จำนวน ๒,๒๖๒,๓๐๐ บาท และจากการจำหน่ายสลากกาชาด
การกุศลจังหวัดตาก จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

จังหวัดตาก

จังหวัดตรัง

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ที่วิทยาลัยเทคนิคตรัง นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรังพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่า
กาชาด ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ได้โลหิตจำนวน ๘๔ ถุง

จังหวัดตรัง

จังหวัดศรีสะเกษ

เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ โดย นางศิรดา กีรติเรขา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
จัดกิจกรรมหารายได้โดยการออกร้านธารากาชาด เนื่องในงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 -
วันที่ 6 มกราคม 2556 รวม 10 วัน 10 คืน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดเพชรบุรี

ดร.ไกร บุญบันดาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จังหวัดเพชรบุรี ออกเยี่ยมผู้ป่วยเนื่องจากบิดาได้วาง
ยาพิษลูกชายวัย 6 ขวบ จำนวน 1 ราย คือ ด.ช.ญาณภัทร ปิ่นเพชร์ อยู่บ้านเลขที่ 5 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ที่
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี โดยได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและมอบเงินสด จำนวน 2,000 บาท เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 8 มกราคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น และคลังเลือดกลาง คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดราชบุรี

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เยี่่ยมนางเสงี่่่ยม รวมศิลป์ ผู้ประสบอัคคีภัย อยู่บ้านเลขที่ ๓๙ หมู่ ๙ ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมอบเงิน จำนวน ๓,๐๐๐.- บาท พร้อมเครื่ออุปโภคบริโภค ผ้าห่ม พัดลม หม้อหุงข้าว เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๖

จังหวัดสิงห์บุรี

นายสุรพล - นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ จัดกิจกรรมร้าน
มัจฉากาชาดประจำปี 2555 และมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ตักไข่มัจฉากาชาด ได้รางวัลพิเศษ เช่น รถจักยานยนต์,รถเครื่องป็อบ ,ตู้เย็น ,ทีวีสี ,จักรยาน,
สร้อยคอทองคำ ,พระเลียมทอง , หม้อหุงข้าวไฟฟ้า,พัดลม รวมของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2555 ถึง 3 มกราคม 2556 ณ บริเวณ
ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีหน้าสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ ออกเยี่ยมราษฎรที่ประสบอัคคีภัยชื่อนางสาวมาลี แสงวงษ์
อยู่บ้านเลขที่ 156 ม.3 ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี จำนวน 1 หลัง โดยเหล่ากาชาด จังหวัดสิงห์บุรี ได้ช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นเงินสด จำนวน
3,000 บาท และเครื่องอุปโภค-บริโภค พัดลม,หม้อหุงข้าวไฟฟ้า,เสื้อผ้า และผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่า 2,500 บาท ณ อยู่บ้านเลขที่ 156 ม.3
ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556

Syndicate content