2554

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และชมรมแม่บ้านมหาดไทย จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เนื่องในวโรกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวภูมิพลอดุลยเดช ณ เรือนจำกลาง จังหวัดระยอง ตำบลหนองละลอก
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 1 ธันคม 2554

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จังหวัดกำแพงเพชร

นายประธาน ดวงพัตรา ปลัดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ โรงเรียนวชิรปราการวิทยาคม ศาลจังหวัดกำแพงเพชร ได้โลหิต จำนวน 92 ยูนิต คิดเป็น 41,400 ซี.ซี.  เมื่อเดือนธันวาคม 2554

จังหวัดกำแพงเพชร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร่วมกับโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  พร้อมใจทำความดีบริจาคโลหิตถวายพ่อของแผ่นดิน ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
มีผู้บริจาค จำนวน 93 ราย ได้โลหิต 32,550 ยูนิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นางอรทัย เอี่ยมตระกูล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดโครงการรณรงค์จัดหาผู้บริจาคโลหิตในงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวฯ ประจำปี 2554 ณ บริเวณ
เขื่อนแม่น้ำตาปี(สะพานนริศ) มีผู้บริจาค จำนวน 231 ราย ได้โลหิต 80,850 ยูนิตระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2554

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดภูเก็ต

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต รวมพลังสร้างบุญกุศล โดยการออกหน่วยบริการตรวจวัดและมอบแว่นสายยาว
แก่ พระสงฆ์ ประมาณ 100 รูป และประชนที่มาร่วมงานบุญ อีกจำนวน 150 คน ณ วัดวิชิตสังฆาราม (วัดควน) เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 54

จังหวัดภูเก็ต

จังหวัดตรัง

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเป็นประธานมอบบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติหลังที่ ๓ ให้นายสนั่น เฮียนฮะ ราษฏรที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
ณ บ้านเลขที่ ๖ หมูที่ ๖ ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนายไชยยศ ธงไชย ปลัดจังหวัดตรัง นายนิพันธ์ ศิริธร นายอำเภอเมืองตรัง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด รวมทั้งผู้นำชุมชนและเพื่อนบ้านมาร่วมแสดงความยินดี ซึ่งบ้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติดังกล่าว เหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดตรัง

กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

นายศรัณย์ จันทร์ดี นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการและสมาชิก
กิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประกอบอาหารเลี้ยงผู้ปรพสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี พร้อมออกเยี่ยมมอบอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มาพักอาศํยบริเวณเต็นท์พักอาศัยริมทาง
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดหวัดสมุทรปราการ

นางธีรวรรณ บุญยินดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ
ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ ได้นำถุงยังชีพ
จำนวน 1,300 ชุด ไปมอบให้กับผู้ประสบภัย เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น

จังหวัดบุรีรัมย์

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับหัวหน้าสถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในท้องที่บ้านตระคร้อ ตำบลชุมแสง บ้านแสลงพัน ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง บ้านจาน ตำบลบ้านจาน อำเภอพุธไธสง
จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554

กิ่งกาชาดอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับโรงพยาบาลนางรอง อสม. และส่วนราชการ
ออกรับบริจาคโลหิต พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ร่วมบริจาคโลหิต เมื่อเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2554

กิ่งกาชาดอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
Syndicate content