เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมรับบริจาคดวงตา อวัยวะ และร่างกาย มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา 52 ราย อวัยวะ 58 ราย และร่างกาย 76 ราย พร้อมทั้งกิจกรรมจำหน่ายสลากกาชาดในงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562
โดยได้ออกสลากกาชาดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เวทีกลางงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต โครงการ Spirit of Young Blood Donors 2019 สนับสนุนโดยเครือเจริญภาคภัณฑ์ “ ให้เลือด ให้ชีวิต สปิริตคนรุ่นใหม่ ”
ตอน 15 ปี ICT มีแต่ให้ โดยมีนายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เข้าเฝ้าพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
เสด็จในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖2 ณ สนามศุภชลาศัย ในบริเวณ
สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖2 ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ได้รับการ
พิจารณาคัดเลือก ให้เข้ารับรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้ส่งผลงานทั้ง 2 ประเภท

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 42 คน ได้โลหิต 18,900 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เหล้ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกเยี่ยมและให้กำลังใจคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ
รัตนราชสุดาราช สยามบรมราชกุมารี รายนางสาวอรุณทิพย์ คำเวียง อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 2 บ้านห้วยแม่เพรียง ต.ห้วยแม่เพรียง
อ.แก่งกระจาน ซึ่งพิการตาซ้ายมองไม่เห็น หนังตาตกแต่กำเนิด

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ
ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ออกเยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. จำนวน 1 ราย และนักเรียนทุนร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จำนวน 2 ราย ณ โรงเรียน
หนองหญ้าปล้องวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองไผ่ โดยมอบผ้าห่ม และเงินสด คนละ 1,000 บาท พร้อมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนร่วมจิตต์
น้อมเกล้าฯ ที่ยากไร้

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอสว. จังหวัดเพชรบุรีได้ออกไปให้บริการด้านการแพทย์เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่
ทุรกันดารที่วัดลิ้นช้าง ต.ยางน้ำกลัดเหนือ อ.หนองหญ้าปล้อง โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วย
นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี คณะแพทย์พอสว. หัวหน้าส่วนราชการ มอบยา
ชุดพระราชทาน และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี 20 ผืน และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ในพื้นที่ จำนวน 2 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ผู้กำกับการกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายพระรามหก)
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 50 ราย ได้โลหิต 22,500 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรม “ โครงการอบรมเพิ่มทักษะจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงาน ”
เพื่อเป็นแกนหลักในการดำเนินงานด้านอาสาสมัครในพื้นที่ จัดทำแผนงาน การเสริมสร้าง ความรู้ และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของจิตอาสา
โดยมีนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และจิตอาสาสภากาชาดไทย นำแว่นสายตาออกให้บริการประชาชนในโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแล
ประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี โดยแจกแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 259 อัน และออกเยี่ยมผู้ป่วย

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content