เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีพร้อมคณะ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
พิธีอาเศียรวาทราชสดุดี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
หัวหน้าส่วนราชการ และนักเรียนพยาบาลพระจอมเกล้าฯ เข้าร่วมพิธ ณ ลานวัฒนธรรม หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
และคณะ ร่วมกิจกรรมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้าย
วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ปลัดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ บ้านขนมนันทวัน มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 141 คน ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 63,450 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา อวัยวะ
และร่างกาย จำนวน 1 คน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ
“Robinson Lingerie Sharing” ปีที่ 2 ซึ่งบริษัทกลุ่มเซ็นทรัล โดย โรบินสัน และบริษัทในเครือ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์ จัดกิจกรรมขึ้น
เพื่อกระตุ้นให้ผู้หญิง หันมาใส่ใจสุขภาพของตนเอง โดยจัดเสวนาเรื่อง ใช้ชีวิตอย่างไร ให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม และร่วมเย็บเต้านมเทียม
เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ยากไร้โรงพยาบาลของรัฐต่างๆทั่วประเทศ ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3 โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน
มีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี สำหรับจังหวัดเพชรบุรีมีนักวิ่งที่สมัครแล้ว 3,526 คน
และนักวิ่งในประเภทฮาล์ฟ มาราธอน และประเภทมินิฮาล์ฟ มาราธอน เข้าเส้นชัยคนแรกจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ชายคนแรก หญิงคนแรก

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 น. เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ร่วมพิธีเปิดโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ประจำปี 2562 โดยห้างแว่นท็อปเจริญ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย
ลงพื้นที่เพชรบุรีเพื่อตรวจวัดสายตา ตรวจรักษาสุขภาพดวงตา และประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่ผู้สูงวัยในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ซึ่งมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสายตาและเครื่องมือครบครัน เพื่อสนองพระราชประสงค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาปรับ ภูมิทัศน์ ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร โดยมี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
เป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดจังหวัดเพชรบุรี นายอำเภอเขาย้อย และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณคลองบางเค็ม
หมู่ที่ 6 ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 211 คน
ได้ปริมาณโลหิตจำนวน 94,950 ซีซี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายนางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ พล.ต.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 15 และคณะ ร่วมพิธีมอบบ้านเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี แก่นางสาวลำพึง เหล็กกลาง บ้านเลขที่ 42 ม.6
ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content