เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 77 คน  ได้โลหิต 34,650 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตา 1 ราย บริจาคอวัยวะ 1 ราย และบริจาคร่างกาย 1 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง
เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยกรรมศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ร่วมมอบผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีให้แก่ผู้ป่วย
ผ่าตัดศัลยกรรม

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีได้มอบหมายให้ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 77 คน ได้โลหิต 34,650 ซีซี
มีผู้บริจาคดวงตา 1 ราย บริจาคอวัยวะ 1 ราย และบริจาคร่างกาย 1 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันจันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดโครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง
เพดานโหว่ และความพิการทางศัลยกรรมศาสตร์ตกแต่งอื่นๆ ณ ห้องประชุมนพเก้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี และคณะ ร่วมมอบผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีให้แก่ผู้ป่วย
ผ่าตัดศัลยกรรม

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 นางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับทางคณะสงฆ์อำเภอท่ายาง จัดกิจกรรมออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ในโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
ในเขตอำเภอท่ายาง

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดเพชรบุรี จัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยระดับจังหวัด ประจำปี 2561
โดยมีนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี พร้อมคณะและจิตอาสาเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 20 คน เข้าร่วมพิธี
โดย นายณัฐวุฒิ เพชรพรหมศร รองผู้ว่าจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรชูเกียรติแก่อาสาสมัครดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 20 คน

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดเพชรบุรี  นำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  พอสว. ออกให้บริการช่วยเหลือราษฎร์ที่บ้านโป่งลึก
บางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน โดยมีนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดเพชรบุรี
พร้อมคณะแพทย์พอสว. หัวหน้า ส่วนราชการ มอบยาชุดพระราชทาน และผ้าห่มจากเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี  20  ผืน และได้ออกเยี่ยมผู้ป่วย
ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ 1 ราย และผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ จำนวน 3 ราย

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี นำโดยนางสายชล บุญอรณะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี ออกปฏิบัติงาน
หน่วยแพทย์ พอสว. จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค
ผ้าห่มให้กับผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้ยากไร้ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย และออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ณ โรงเรียนบ้านอ่างหิน อำเภอชะอำ
จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรี จัดอบรมโครงการยุวกาด อาสายุวกาชาด รักษ์สิ่งแวดล้อม มีนักเรียน จำนวน
5 โรงเรียน ได้แก่
1.โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
2. โรงเรียนสุวรรณรังสฤษฎ์วิทยาลัย
3. โรงเรียนราษฎร์วิทยา
4. วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
5. วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
มีนักเรียนเข้าร่วมอบรม 200 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
Syndicate content