อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมงาน " ประชารัฐร่วมใจ ปันสุขคลายทุกข์ ผู้เจ็บป่วย พิการ ยากไร้ ในอ่างทอง ประจำปี 2561 " ณ หอประชุมอำเภอเมือง
จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธี วัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อมอบเงินงบประมาณ
ในการสร้าง/ซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้ มอบรถเข็นชนิดนั่งและเตียงปรับระดับได้ให้กับผู้พิการ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ และหัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เจ้าหน้าที่
จากบ้านพักเด็กฯ และนายอำเภอแสวงหา ออกเยี่ยมเยียนและให้การสงเคราะห์กับครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัยราย นายวีระ สอาดเอี่ยม บ้านเลขที่ 51/3
หมู่ที่ 11 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง มีผู้อาศัยทั้งหมด 7 คน เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ออกเยี่ยมเยียนราษฎรตำบลท่าช้าง ตำบลสี่ร้อย ตำบลคลองขนาก และตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ
รวม 12 ราย โดยมอบถุงยังชีพให้รายละ 1 ชุด และมอบเงินให้สำหรับรายที่สูงอายุหรือพิการที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ ได้จัดพิธีการมอบรางวัลสลากกาชาดจังหวัดอ่างทอง
ประจำปี 2561 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า) โดย รางวัลที่ 1 เป็นทองคำแท่งหนัก 20 บาท ผู้โชคดีคือ พ.ต.ท.พีรศักดิ์ สวยสม สารวัตร
หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรเกษไชโย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมปฏิบัติภารกิจกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง
โดยมีผู้บริจาคโลหิตได้จำนวน 63 รายคิด 28,350 ซีึซี บริจาคดวงตา 13 ราย บริจาคอวัยวะ 12 ราย และบริจาคร่างกาย 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 10 ราย โดยได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภค มุ้งและผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้จัดวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อรับบริจาคสิ่งของและเงินในการสนับสนุน
การจัดงานกาชาดและของดีเมืองอ่างทองประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดอ่างทอง ในการรับมอบสิ่งของ โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ่ร่วมรับมอบ มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง เหตุเพลิงไหม้หอพักหญิงเด็กชาวเขา วัดตาลเจ็ดช่อ หมู่ที่ 1
ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทองทำให้เด็กหญิงชาวเขาที่พักอยู่ในเรือนนอน จำนวน 125 คน ไม่สามารถนอนพักในเรือนนอนดังกล่าวได้
ทางเจ้าอาวาสจึงได้ให้เด็กหญิงชาวเขาทั้งหมด ย้ายมานอนในห้องชั้นล่างของศาลาการเปรียญเป็นการชั่วคราว และเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการ อำเภอสามโก้ จำนวน 10 ราย พร้อมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค
มุ้งและผ้าห่ม ให้รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่25 ธันวาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบให้นางสาวสุดาภรณ์ สำราญ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง ณ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 63 ราย ได้รับโลหิต 28,350 ซีซี ผู้จำนงบริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ
จำนวน 5 ราย

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content