อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอสามโก้ พมจ.อ่างทอง ผอ.ศูนย์ไร้ที่พึ่ง ผู้กำกับ สภ สามโก้ ได้ลงพื้นที่
อำเภอสามโก้เยี่ยมดูแลเด็กพิการ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มอบเงินและสิ่งของเช่นแพมเพิดนม
และของใช้จำเป็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทองออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง ได้โลหิต 117 ราย คิดเป็น 52,650 ซีซี ดวงตา 7 ราย ร่างกาย
6 ราย อวัยวะ 1 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ได้ออกเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยตำบลเทวราช อำเภอไชโย พร้อมแจกถุงยังชีพจำนวน 60 ถุง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.40 ่น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่อ่างทองเพื่อตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ และพื้นที่
ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยนายกรัฐมนตรีและคณะได้นั่งฮอลิคอปเตอร์ไปลงพื้นที่โรงเรียนตันติวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ
โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาด

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัย พร้อมมอบสิ่งของถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบี้องต้น ในพื้นที่
ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทองลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ที่ ต.โพสะ จำนวน 9 ราย

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้ได้รับผลกระทบ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลาประมาณ 13.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอ่างทอง
โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ โดยจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ส่งผลให้ได้รับผลกระทบ

จังหวัดอ่างทอง

เมื่่อวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 13.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม
จำนวน 530 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอป่าโมก ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโผงเผง ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก
จังหวัดอ่างทอง โดยมี นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายประมวล

จังหวัดอ่างทอง

เมื่่อวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 13.00 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่ม
จำนวน 1,222 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่วิเศษชัยชาญ ณ หอประชุมเทศบาลบางจัก ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง โดยมี นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย

Syndicate content