อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการจัดงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาด
จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 ให้ทีประชุมได้รับทราบ พร้อมกันนี้นาย สมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดคนใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
" โครงการจิตอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม ” (Angthong Big Cleaning Day) ณ บริเวณ วัด-โรงเรียน และชุมชนย่อยที่ 1 วัดอัมพวัน
เทศบาลตำบลป่าโมก โดยมี นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่าทอง
หัวหน้าผู้ตรวจ/ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดลงพื้นทีเยี่ยม นางสำลี สุภาพไทย อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สามีถึงแก่กรรมปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับบุตรชาย ที่มีความพิการด้านสติปัญญา
ฅไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะต้องดูแลบุตรชาย โดยเหล่ากาชาดได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ตำบลชะไว อำเภอไชโย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้โลหิต 71 ราย คิดเป็น 31,950 ซีซี
ดวงตา 3 ราย อวัยวะ 1 ราย ร่างกาย 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น.นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายอำเภอสามโก้ พมจ.อ่างทอง ผอ.ศูนย์ไร้ที่พึ่ง ผู้กำกับ สภ สามโก้ ได้ลงพื้นที่
อำเภอสามโก้เยี่ยมดูแลเด็กพิการ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มอบเงินและสิ่งของเช่นแพมเพิดนม
และของใช้จำเป็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทองออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง ได้โลหิต 117 ราย คิดเป็น 52,650 ซีซี ดวงตา 7 ราย ร่างกาย
6 ราย อวัยวะ 1 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ได้ออกเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยตำบลเทวราช อำเภอไชโย พร้อมแจกถุงยังชีพจำนวน 60 ถุง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 14.40 ่น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่อ่างทองเพื่อตรวจเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ และพื้นที่
ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยนายกรัฐมนตรีและคณะได้นั่งฮอลิคอปเตอร์ไปลงพื้นที่โรงเรียนตันติวิทยาคม อำเภอวิเศษชัยชาญ
โดยมีนายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการเหล่ากาชาด

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมให้กำลังใจแก่ราษฎรที่ประสบภัย พร้อมมอบสิ่งของถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบี้องต้น ในพื้นที่
ตำบลสี่ร้อย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

Syndicate content