อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ในอำเภอวิเศษชัยชาญ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 8,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง โดยมี
นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้ผู้ประสบวาตภัย พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประ่ชุมสำนักงานเทศบาลตำบลม่วงคัน
ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง เหล่ากาชาดได้นำเครื่องอุปโภค-บริโภคมอบให้แก่มีผู้ประสบวาตภัยด้วย จำนวน 24 ราย

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางเนตรชนก พุ่มน้อย
เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองออกหน่วยรับบริจาคโลหิดร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง
ณ ห้างสรรพสิ้นค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาด หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดอ่างทอง และขนส่งจังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้เด็กยากไร้
ในเขตพื้นที่อำเภอแสวงหา จำนวน 20 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุดาภรณ์ สำราญ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอสามโก้
มีผู้มาบริจาคโลหิต 54 ราย คิดเป็น 20,300 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ 3 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.00 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้กับประชาชน " โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีฯ เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบรถจักรยานให้กับ
เด็กนักเรียนผู้ยากไร้จำนวน 10 คัน มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ถุง พร้อมทั้งมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุอีก จำนวน 126 อัน ณ ศาลา

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานโครงการรับบริจาคโลหิต
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชบุรี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมายุ 63 พรรษา ในปี 2561พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และประชาชนทั่วไป โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
ณ หอประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 113 ราย คิดเป็น 50,850 ซีซี ผู้บริจาคร่างกาย จำนวน 17 ราย บริจาคอวัยวะ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิดธนาคารรีไซเคิล โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
เป็นประธาน ณ บริเวณทางเชื่อมศาลากลางจังหวัดอ่างทอง (หลังเก่า-หลังใหม่)  ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เพื่อส่งเสริม
ให้เกิดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางและนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  นำไปสู่การลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น  พร้อมทั้งรับสมัครเป็นสมาชิก

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตที่ 2 จังหวัดลพบุรี ณ หอประชุมอำเภอไชโย
มีผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 113 ราย คิดเป็น 50,850 ซีซี บริจาคดวงตา 5 ราย บริจาคอวัยวะ 5 ราย บริจาคร่างกายเพื่อศึกษาทางการแพทย์ 5 ราย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น.นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้มอบให้นางธีระนุช มุ่งมาตร
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ อำเภอสามโก้ ในโครงการพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน
ผู้พิการจำนวน 10 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค มุ้ง ผ้าห่ม รายละ 1 ชุด

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content