อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 14.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากจนตามโครงการ
สร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2560 ให้กับ นางสาวเยาวนิตย์ ทองคำสุข เลขที่ 71/1 หมู่ที่ 8 ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ
จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวรายงานและมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิก

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และเทศบาล
ศาลเจ้าโรงทองออกเยี่ยมเยียนให้การสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นางลัดดา บุญชุ่ม บ้านเลขที่ 40/1 หมู่ 4 ตำบลศาลโรงทอง
อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินสงเคราะห์ให้จำนวน 10,000 บาท

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560  เวลา 09.30 น. นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนางทักษณิภร ปุตระเศรณี
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ และนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหัวตะพานออกเยี่ยมเยียนให้การสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบเหตุอัคคีภัย ราย นางสวง วิเศษสุข อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6/9 หมู่ที่ 6
ตำบลหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงินสงเคราะห์

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายกกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก และกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอป่าโมก ออกเยี่ยม นายสมบัติ ปรีสายทอง อายุ 83 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 8 ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดตีบ ร่างกายเป็นแผลผุพอง เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
มอบเงินช่วยเหลือให้จำนวน 2,000 บาท พร้อมด้วยถุงยังชีพ 1 ชุด โดย นางวิเชียร ปรีสายทอง ภรรยาเป็นผู้รับมอบ

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ประธานพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากจน
ตามโครงการสร้างบ้านสานฝันให้กับผู้ยากจน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสมหามงคล
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในปี 2560 ให้กับ นางสาวสมหมาย  สุขสุนทร  บ้านเลขที่ 67/2 หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการและสมาชิก

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งแนวทางการจัดงานของดีเมืองอ่างทองและกาชาด
จังหวัดอ่างทอง ประจำปี 2561 ให้ทีประชุมได้รับทราบ พร้อมกันนี้นาย สมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดคนใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 น. นายวีร์รวุทธ์ ปุตระเศรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม
" โครงการจิตอาสาร่วมใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำท่วม ” (Angthong Big Cleaning Day) ณ บริเวณ วัด-โรงเรียน และชุมชนย่อยที่ 1 วัดอัมพวัน
เทศบาลตำบลป่าโมก โดยมี นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่าทอง
หัวหน้าผู้ตรวจ/ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดลงพื้นทีเยี่ยม นางสำลี สุภาพไทย อายุ 70 ปี
อยู่บ้านเลขที่ 25/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง สามีถึงแก่กรรมปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับบุตรชาย ที่มีความพิการด้านสติปัญญา
ฅไม่ได้ประกอบอาชีพเพราะต้องดูแลบุตรชาย โดยเหล่ากาชาดได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค ช่วยเหลือในเบื้องต้น

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่ตำบลชะไว อำเภอไชโย

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นางทักษณิภร ปุตระเศรณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลอ่างทอง ณ วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง ได้โลหิต 71 ราย คิดเป็น 31,950 ซีซี
ดวงตา 3 ราย อวัยวะ 1 ราย ร่างกาย 2 ราย

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content