อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วย
"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" บริเวณวัดมหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
ให้กับราษฎรผู้สูงอายุผู้ยากจนและผู้พิการ รวมจำนวน 50 ราย ๆ ละ 1 ชุด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 และออกเยี่ยมเยี่ยนราษฎรตาม "โครงการกาชาดพบ
ปะเยี่ยมเยี่ยนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ" จำนวน 13 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้รายละ 1 ชุด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกรับบริจาคโลหิตในเดือนมีนาคม 2554 จำนวน 7 ครั้ง มีผู้บริจาคโลหิตทั้งเดือน
จำนวน 304 ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 136,800 ซี.ซี เมื่อเดือนมีนาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ  ศะศิสมิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายบรรเจิด อนุเวช นายอำเภอวิเศษชัยชาญ
และคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมเยียนราษฎรตาม "โครงการผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ"
ในเขตท้องที่อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 10 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้รายละ 1 ชุด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ  ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ออกรับบริจาคโลหิต ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 จำนวน 7 ครั้ง มีผู้บริจาคโลหิตทั้งเดือน จำนวน 281 ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น
จำนวน 126,453 ราย  เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ  ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
ออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนมกราคม 2554 มีผู้บริจาครวม 580 ราย รวมจำนวน 261,000 ซี.ซี.
เมื่อเดือนมกราคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต

 
นางศรีพรรณ  ศะศิสมิต
อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ  ศะศิสมิต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก ออกเยี่ยมราษฎร
ตามโครงการ  " กาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราาฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ "
ในเขตท้องที่อำเภอสามโก้  จำนวน
10 ราย  โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้รายละ 1 ชุด
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมมอบแว่นตาตามโครงการ " โครงการแว่นตาผู้สูงวัย
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี " แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากจน จำนวน 400 ราย ณ ห้องประชุม
อำเภอสามโก้ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553

 

 

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง  พร้อมกรรมการและสมาชิก เยี่ยมช่วยเหลือราษฎรตามโครงการ "กาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้สูงอายุ
ผู้ยากจน และผู้พิการ" ในเขตพื้นที่่อำเภอไชโย จำนวน 10 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายละ 1 ชุด

 

 

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content