อ่างทอง

นางสาววราภรณ์ กันเกตุ

ชื่อเล่น: 
ตุ๊ก
อายุ: 
30
วุฒิการศึกษา: 
ปริญญาตรี
สถาบัน: 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เบอร์โทรศัพท์: 
089-231-0337
อีเมล: 
-
รูปภาพหลัก: 

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วยรับ
บริจาคโลหิตภายในเดือนตุลาคม 2554 จำนวน 1 ครั้ง ได้โลหิต 186 ยูนิต เป็นปริมาณ 83,700 CC.

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภค-
บริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัด นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัยในเขตตตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1,050 ชุด
ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเรือเวชพาหน์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
มอบชุดธารน้ำใจให้ราษฎรชาวตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภค-
บริโภคให้ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ จำนวน 50 ชุด ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนของจังหวัดอ่างทอง
ณ ศาลาวัดสามขาว ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ถวายชุดธารน้ำใจพร้อมเครื่องดื่มให้กับเจ้าอาวาสวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง เนื่องจากวัดประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554

 

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ถวายเครื่องอุปโภค-
บริโภคให้สามเณร จำนวน 20 ชุด ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลาวัดสามขาว ต.อบทม อ.สามโก้
จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ
ผู้ยากจน และผู้พิการ ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยี่ยนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ ประจำปี 2554 ณ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
จำนวน 25 ราย ดดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รายละจำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจำนวน 5 ครั้ง ได้โลหิต 325 ยูนิต คิดเป็นโลหิต 146,250 ซี.ซี. ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content