อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชา่ดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตได้โลหิต 152 ยูนิต เป็นโลหิต 68,400 ซี.ซี. ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชา่ดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
เลี้ยงอาหารกลางวัน ขนมขบเคี้ยว และไอศครีม ให้เด็กนักเรียน ในวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ่างทอง เมื่อเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต


นางศรีพรรณ ศะศิสมิต
อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชา่ดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ออกหน่วยรับบริจาโลหิตในเดือนมกราคม 2555 จำนวน 3 ครั้ง ได้โลหิต 128 ยูนิต เป็นโลหิต 18,560 ซี.ซี.
เมื่อเดือนมกราคม 2555

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชา่ดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมเยี่ยนราษฎรผู้สูงอายุ
ผู้ยากจน และผู้พิการ ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียนราาฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ โดยมอบเครื่องอุปโภค - บริโภค รายละ 1 ชุด
ณ อ.ไชโย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555

จังหวัดอ่างทอง

นางสาววราภรณ์ กันเกตุ

ชื่อเล่น: 
ตุ๊ก
อายุ: 
30
วุฒิการศึกษา: 
ปริญญาตรี
สถาบัน: 
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เบอร์โทรศัพท์: 
089-231-0337
อีเมล: 
-
รูปภาพหลัก: 

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วยรับ
บริจาคโลหิตภายในเดือนตุลาคม 2554 จำนวน 1 ครั้ง ได้โลหิต 186 ยูนิต เป็นปริมาณ 83,700 CC.

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภค-
บริโภคให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ประสบภัยในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.จำปาหล่อ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง จำนวน 3 ราย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัด นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมต้อนรับนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย มอบชุดธารน้ำใจพร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัยในเขตตตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จำนวน 1,050 ชุด
ณ ศูนย์สภากาชาดไทยเรือเวชพาหน์ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
มอบชุดธารน้ำใจให้ราษฎรชาวตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ที่ประสบอุทกภัย จำนวน 500 ชุด
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 

Syndicate content