อ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเครื่องอุปโภค-
บริโภคให้ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจนและผู้พิการ จำนวน 50 ชุด ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนของจังหวัดอ่างทอง
ณ ศาลาวัดสามขาว ต.อบทม อ.สามโก้ จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ถวายชุดธารน้ำใจพร้อมเครื่องดื่มให้กับเจ้าอาวาสวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง เนื่องจากวัดประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554

 

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ถวายเครื่องอุปโภค-
บริโภคให้สามเณร จำนวน 20 ชุด ในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนของจังหวัดอ่างทอง ณ ศาลาวัดสามขาว ต.อบทม อ.สามโก้
จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกเยี่ยมเยียนราษฎร ผู้สูงอายุ
ผู้ยากจน และผู้พิการ ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยี่ยนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ ประจำปี 2554 ณ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
จำนวน 25 ราย ดดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค รายละจำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 16 และ 23 กรกฎาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจำนวน 5 ครั้ง ได้โลหิต 325 ยูนิต คิดเป็นโลหิต 146,250 ซี.ซี. ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว  ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัด และนางศรีพรรณ  ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัด  พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดทำโครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้กับผู้สูงอายุ ประจำปี 2554 โดยมี นายวิศว  ศะศิสมิต
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ประะานในพิธีเปิดการอบรมเป็นผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง จำนวน 50 คน โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบโล่เกียรติยศให้ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป พร้อมนี้ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายนลิน ตั้งประสิทธิ์ ปลัดจังหวัด
อ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีมอบบ้านพักอาศัย ตามโครงการ "ผู้ว่าและกาชาดสร้างบ้านสานฝันให้กับ
ผู้ยากจนจังหวัดอ่างทอง" เฉลิมพรเกียรติเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมพรรษา 84 พรรษา ให้กับราษฎร ต.วังน้ำเย็น อ.แสวงหา
พร้อมมอลเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ร่วมออกหน่วย
"โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" บริเวณวัดมหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค
ให้กับราษฎรผู้สูงอายุผู้ยากจนและผู้พิการ รวมจำนวน 50 ราย ๆ ละ 1 ชุด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 และออกเยี่ยมเยี่ยนราษฎรตาม "โครงการกาชาดพบ
ปะเยี่ยมเยี่ยนราษฎรผู้สูงอายุ ผู้ยากจน และผู้พิการ" จำนวน 13 ราย โดยมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้รายละ 1 ชุด เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ออกรับบริจาคโลหิตในเดือนมีนาคม 2554 จำนวน 7 ครั้ง มีผู้บริจาคโลหิตทั้งเดือน
จำนวน 304 ราย ได้รับโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 136,800 ซี.ซี เมื่อเดือนมีนาคม 2554

จังหวัดอ่างทอง
Syndicate content