อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:00 - 16.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมืองอุดรธานี
จำนวน 2 รายได้แก่ 1.นายณรงค์ วิเศษศรี บ้านเลขที่ 213 หมู่ 4 ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:30 - 14.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอกุดจับ
ที่บ้านนางบัวฮอง ขานเกตุ บ้านเลขที่ 110 หมู่ 2 ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายบางส่วน เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดี 23 พฤษภาคม 2562เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ อำเภอเพ็ญ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 147 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 58,800 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย
อวัยวะ จำนวน 1 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต ให้กับผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดอุดรธานี

กิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางเรวดี วิถี  นายกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ  สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเพ็ญ ปลัดอำเภอ
หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ปลัดอำเภอฝ่ายบริหารงานปกครอง พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงหวาง ป้องกัน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลเชียงหวาง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลเชียงหวาง ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย จากพายุเมื่อวันที่
21 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา จำนวน 17 หลัง ในพื้นที่หมู่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 16 และหมู่ที่ 20  ตำบลเชียงหวาง อำเภอเพ็ญ

จังหวัดอุดรธานี

วันพุธที่​ 22 พฤษภาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค​ เขต​ 1​
จังหวัดอุดรธานี​ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 101 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 40,400 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 3 ราย​
อวัยวะ  จำนวน 3 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นางดรุณี ยาฟอง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมืองอุดรธานี จำนวน 4 รายได้แก่

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 21 พฤษภาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอประจักษ์ศิลปาคม
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 83 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 33,200 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 2​ ราย​ อวัยวะ จำนวน 1 ราย
พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต ครบ​ 7​ ครั้ง​, 16​ ครั้ง​

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่​ 15 พฤษภาคม 2562​เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอนายูง โดยมีผู้บริจาค
โลหิตทั้งสิ้น​ 76 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 30,400 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​และอวัยวะ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิต​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต ครบ​ 7​ ครั้ง​, 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 13​ พฤษภาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กิ่งกาชาดอำเภอบ้านดุง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือด
โรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอบ้านดุง โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 142 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 56,800 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตาและอวัยวะ จำนวน 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กิ่งกาชาดอำเภอพิบูลย์รักษ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ อำเภอพิบูลย์รักษ์ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 54 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 21,600 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 15 ราย
อวัยวะ จำนวน 17 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content