อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

นางช่อผกา จิตตเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการและสมาชิกจังหวัดอุดรธานี เยี่ยมเยี่ยนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
สตท.ภมร จันทร์บุญสิทธิ์ อายุ 40 ปี ณ โรงพยาบาลอุดรธานี ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าจับกุมนักค้ายาเสพติด ในเขตเทศบาลอุดรธานี
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พร้อมมอบเงิน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555จังหวัดอุดรธานี

นางสาวชนม์สิตา อ่อนคำ

นางสาวชนม์สิตา  อ่อนคำ

ชื่อเล่น: 
ตั๊ก
เบอร์โทรศัพท์: 
085-739-5995, 081-544-6559
อีเมล: 
tiger_sita.t@hotmail.com

นางนฤมล ช่วงรังษี


กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 6
นางนฤมล ช่วงรังษี
อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดจังหวัดอุดรธานี ช่วยเหลือเบื้องต้นราษฎรประสบอัคคีภัย 4 ครัวเรือน
โดยมอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวละ 3,000 บาท และถุงยังชีพ ครอบครัวละ 1 ชุด
ดังนี้
1. บ้าน ส.ต.บุญจันทร์ เกาะแก้ว  บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านตาด
2. บ้าน นางฤทธิ์ ชั้นงาม เลขที่ 64/1 หมู่ที่ 7 ตำบลเชียงยืน
3. บ้าน นายปิติ หล้าฤทธิ์ เลขที่ 258/2 หมู่ที่ 10 ตำบลโคกสะอาด
4. บ้านนางปณิธาน สบายจงษ์ เลขที่ 366/3 หมู่ที่ 7 ตำบลหมูม่น

จังหวัดอุดรธานี

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ประธานพิธีเปิดโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ปี 2554" นำคณะหน่วยงาน ระดับจังหวัด เพื่อให้
บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอหนองหาน พร้อมทั้งรับเรื่องราวร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือ แก้ปัญหาหรือ บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน
พร้อมนี้นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดมอบถุงยังชีพให้กับราษฎรยากจน ผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ จำนวน 200 ชุด มูลค่าชุดละ 1,000 บาท ณ ตำบล สะแบง อำเภอหนองหาน ศูนย์ศิลปาชีพนาตาดนาโปร่ง ตำบลปะยาว อำเภอวังสามหมอ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี พร้อมคระกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสภากาชาดไทยก่อตั้งครบ 118 ปี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 54 โดยจัดงานรับบริจาคโลหิต
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสต่างๆ รวมทั้งจัดกิจกรรมสาธารณกุศลอื่น โดยให้ผู้บริจาคโลหิตร่วมกิจกรรมจับสลากรางวัล
ต่างๆ พร้อมเลี้ยงอาหารผู้ร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 เมษายน 54

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ณ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ยอดผู้บริจาคโลหิต จำนวน 285 ราย รวม 99,750 ซี.ซี.
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

นางบุศราวดี เอกชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
ช่วยเหลือราษฎรประสบอัคคีภัย 4 ครัวเรือน โดยมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค-บริโภค ทั้ง 4 ครอบครัว
ดังนี้
1. เงินสด 3,000 บาท
2. ถุงยังชีพ
3. ผ้าห่ม 1 ผืน
4. เสื่อ1 ผื่น
ช่วยเหลือราษฎรประสบอัคคีภัย 3 ครัวเรือน คือ
1. บ้านนางอ่อนจันทร์  โคตรแสง บ้านเลขที่ 109 
2. นายบุญเที่ยง นวลโสภา บ้านเลขที่ 254
3. นางสุดา แก้วสิริ บ้านเลขที่ 128
ทั้ง 3 ครัวเรือน เป็นราษฎร หมู่ที่ 6 ต.วังสามหมอ อ.วังสามหมอ 

นางบุศราวดี เอกชัย


นางบุศราวดี  เอกชัย
อุดรธานี

Syndicate content