อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 11 มิถุนายน 2562​ เวลา 11.30 - 12.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดรุณี ยาฟอง
ฅรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุดรธานี , นายอำเภอเมืองอุดรธานี พร้อมประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว
นายวุฒิชัย เจริญธรรม ซึ่งเสียชีวิตจากการช่วยเด็กจมน้ำที่จังหวัดชลบุรี ที่บ้านเลขที่124/1 ม.20 ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาด

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 10 มิถุนายน 2562​เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอน้ำโสม โดยมีผู้บริจาค
โลหิตทั้งสิ้น​ 187 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 74,800 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​และอวัยวะ จำนวน​ 8 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครัง​, 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันเสาร์ที่​ 8​ มิถุนายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 90 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 36,000 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 48 ราย และอวัยวะ​
จำนวน​ 49 ราย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 6​ มิถุนายน 2562​เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอกุดจับ
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 96 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 38,400 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 3 ราย และอวัยวะ​ จำนวน​ 2 ราย
พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครัง​, 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่​ 5 มิถุนายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 136 ราย ได้ปริมาณโลหิต  จำนวน  54,400  ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​  จำนวน​  37  ราย และอวัยวะ​
จำนวน​ 40​ ราย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 4 มิถุนายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดอุดธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 68 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 27,200 ซี.ซี. พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ พร้อมทั้ง
ได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต ครบ​ 7​ ครั้ง​, 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 - 11.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี , นายอำเภอบ้านผือ , อบต.เมืองพาน
ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอบ้านผือ ที่บ้านนายสุทิน ชาวดร บ้านเลขที่ 178 หมู่ 6 ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลัง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 5,000 บาท ถุงยังชีพพร้อมผ้าห่ม จำนวน 1 ชุด ผ้าอ้อม

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 30 พฤษภาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อำเภอ​ทุ่งฝน
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 92 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 36,800 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 7​ราย​ และอวัยวะ จำนวน
​ 10​ ราย​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต ครบ​ 7​ ครั้ง​

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่​ 29 พฤษภาคม 2562​เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วย รับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 122 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 48,800 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​และอวัยวะ จำนวน​ 1​ ราย​ พร้อมทั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ 27 พฤษภาคม 2562​เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอหนองแสง
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 90 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 36,000 ซี.ซี.

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content