อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่​ 11 กันยายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
​(ศูนย์สามพร้าว)​โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 73 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 29,200 ซี.ซี

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 9​ กันยายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อำเภอทุ่งฝน โดยมีผู้บริจาคโลหิต
ทั้งสิ้น​ 103 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 41,200 ซี.ซี

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 3 กันยายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ วิทยาลัย​เทคนิคอุดรธานี โดยมี
ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 25 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 10,000 ซี.ซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาค​ดวงตา จำนวน​ 6 ราย​ และอวัยวะ​ จำนวน​ 5​ ราย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 2​ กันยายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ วิทยาลัย​เทคโนโลยีบ้านจั่น
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 32 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 12,800 ซี.ซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาค​ อวัยวะ​ จำนวน​ 1ราย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 - 11.30 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ร่วมเดินทางไปเยี่ยมครอบครัว
นายพิทักษ์ บุญแก้ว ณ วัดป่าหนองม่วง ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุไฟฟ้าช็อต ที่บ้านเลขที่ 177/4 หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด และพัดลม จำนวน 1 ตัว เป็นการช่วยเหลือและให้กำลังใจ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 10.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการ
ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี ปกครองอำเภอเมืองอุดรธานี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอเมืองอุดรธานี ที่บ้านนายประดิษฐ์ โนนทิง เลขที่ 22 หมู่ 8
ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท พร้อมถุงยังชีพ ผ้าห่ม

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 29 สิงหาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
คณะกรรมการที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ อำเภอหนองแสง
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 112 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 44,800 ซี.ซี.​ และมีผู้แสดงความจำนงบริจาค​ อวัยวะ​ จำนวน​ 1​ ราย พร้อมทั้งได้มอบ
ใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ให้กับผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายนางดรุณี ยาฟอง
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี , นางดวงสุรีย์ ปทานนท์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี
ปกครองอำเภอกุมภวาปี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยที่อำเภอกุมภวาปี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพุธที่​ 28 สิงหาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น.นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้คณะกรรมการ
และที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ วิทยาลัย​เทคโนโลยี
อีสานเหนือ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 77 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 30,800 ซี.ซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาค​ ดวงตาและอวัยวะ​ จำนวน​ 2​ ราย

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content