อุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 15.30 - 16.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ
นางสาวกัญญาณัฐ สิงห์ทอง บ้านเลขที่ 338 หมู่ 4 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ราษฎรผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ครอบครัวเดือดร้อน ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาในระดับสูง เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีได้มอบเงินจำนวน 2,000 บาท

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ​ วิทยาเขตอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 134 ราย ผ่านการคัดกรอง 100 ราย โลหิตที่ได้ 40,000 ซี.ซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 3 ราย​ อวัยวะจำนวน 7 ราย​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​
และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 15 ตุลาคม 2562​ เวลา 11.30 - 12.30 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ เข้าร่วมการแถลงข่าวจังหวัดอุดรธานี การบาดเจ็บจากประทัด พลุไฟ ดอกไม้
เพลิงในประเพณีวันออกพรรษาจังหวัดอุดรธานี และเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากประทัด พลุไฟ ดอกไม้เพลิง จำนวน 7 ราย ณ โรงพยาบาลอุดรธานี
โดยมีนายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีฯ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 10 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
พร้อมคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ อำเภอไชยวาน โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 252 ราย ผ่านการคัดกรอง 198 ราย โลหิตที่ได้ 79,200 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา​ จำนวน​ 1 ราย​ พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่​ 7 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอศรีธาตุ
โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 144 ราย ผ่านการคัดกรอง 89 ราย โลหิตที่ได้ 35,600 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 1 ราย​
อวัยวะ​จำนวน​ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 - 15.30 น. นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ
นายอำเภอประจักษ์ศิลปาคม , ปกครองอำเภอประจักษ์ศิลปาคม , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , แพทย์ประจำตำบล , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
, จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุจากกรณี หนุ่มมีอาการซึมเศร้าแขวนคอตัวเองพร้อมลูกชาย
อายุ 2 ปี 4 เดือน แต่มีญาติช่วยเหลือไว้ทันจนปลอดภัยทั้งคู่ เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการ
ให้กำลังใจกับครอบครัวดังกล่าว

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 3 ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุสุมา​ล​ พงษสิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ บริษัทบุญถาวร​ สาขาอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งหมด​ 53 ราย ผ่านการคัดกรอง 37 ราย โลหิตที่ได้ 14,800 ซี.ซี.
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 11 ราย​ อวัยวะ​จำนวน​ 14 ราย

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันอังคารที่​ 1​ ตุลาคม 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือด
โรงพยาบาลอุดรธานี ณ​ อำเภอบ้านผือ โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 102 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 40,800 ซี.ซี. พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศ
และเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันศุกร์ที่​ 27​ กันยายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 33 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 13,200 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา​และอวัยวะ​ จำนวน​ 18​ ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่​ 26​ กันยายน 2562​ เวลา 09.00 - 12.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมาย
คณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี​ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี
ณ​ อำเภอหนองหาน โดยมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น​ 145 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 58,200 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา​ จำนวน​ 5​ ราย
อวัยวะ​จำนวน​ 2 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิต​ ครบ​ 7​ ครั้ง​ 16​ ครั้ง​ และ​ 24​ ครั้

จังหวัดอุดรธานี
Syndicate content