สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC Suratthani ร่วมกับ
อำเภอกาญจนดิษฐ์ และสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน "บริจาคโลหิต
ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายชัชชัย มณี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน บริหารงานปกครองอำเภอดอนสัก นายไตรรัตน์ ขุนหลัด
สาธารณสุขอำเภอดอนสัก พยาบาลจากโรงพยาบาลดอนสัก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอดอนสัก เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นายสมพร ไหมปาน อายุ 82 ปี บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 5 ชุมชนเทศบาล

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 15:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการฅ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกิจกรรม Robinson Lingerie Sharing ณ ห้างโรบินสัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า
สาขาสุราษฎร์ธานี โดยมี นางมนัสนันท์ ติณห์เตชัส ผู้จัดการทั่วไป ห้างโรบินสัน สาขาสุราษฎร์ธานี นางชัชชษา ชุมช่วย ผู้อำนวยการ
ส่วนสวัสดิการ ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์เมธี วงศ์เสนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้บริหาร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย กรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนัยนา ศักดา ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอคีรีรัฐนรัฐนิคม
ดร.สัมพันธ์ กลิ่นนาค สาธารณสุขอำเภอ ว่าที่ร้อยตรี เฉลิม ประจงค์ ปลัด อบต.ย่านยาว กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ อำเภอคีรีรัฐนิคม
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางจินตนา มุสิกะ บ้านเลขที่ 24/1 หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้จิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอย่านตาขาว
มอบ มุ้ง แพมเพิด ให้ผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 11 นครศรีธรรมราช สภากาชาดไทย หอการค้า
VEC สุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ " CP BLOOD DONATION DAY " ในแนวคิด "
เต็มใจให้เลือดเต็ม" ได้รับเกียรติจาก นางแจ่มจิตต์ พูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09:30 น. นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการเปิดงาน " ซีพี ทำดี บริจาคโลหิต CP BLOOD DONATION DAY เติมใจให้เลือดเต็ม " ตามที่เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ ได้มีนโยบายให้การส่งเสริม ด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน ณ ห้องทับทิม 1-2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 14:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้
นางโสภพร ศักดิ์ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวมนิดา ลิ่มนิจสรกุล
พมจ.สุราษฎร์ธานี ตัวแทนโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ กลุ่มแม่ดีเด่นสุราษฎร์ธานี
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางสาววาสนา คงเกิด บ้านเลขที่ 9/5 หมู่ที่ 3

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในวันตำรวจแห่งชาติ 13 ตุลาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ . . . พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน คล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ใน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอท่าฉาง และสาธารณสุขอำเภอท่าฉาง จัดกิจกรรม
รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน "บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ หนึ่งคนให้ สามคนรับ" และเพื่อเป็น
การจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Syndicate content