สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 17 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป
ครั้งนี้มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 34 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 22 ราย ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน  3  ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย
ณ วิทยาลัยอาชีวะศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 – 15.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ ซึ่งมี
ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 22 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย ณ บริษัท โนเบลเอนซิ จำกัดจำกัด อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากพนักงานและเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 29 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย ณ บริษัท ซันเด้น
อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัดอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางศศิธร ปิ่นนิกร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมติดตามเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วย
ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 3 ราย รายชื่อ
1.ด.ช.ธีรเมธ ศิริภาพ อายุ 12 ปี บ้านที่อยู่ 33 ม.1 ต.แม่ลา อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี ป่วยเป็นโรคสมองพิการ
2. ด.ญ.ศรินทิพย์ สุขโข อายุ 5 ปี บ้านที่อยู่ 81/7 ม.5 ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ป่วยเป็นโรคหัวใจโต

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและกิ่งกาชาดอำเภอบางระจันร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนทั่วไป โดยมีนายสุชาติ ภาเจริญ
นายอำเภอบางระจัน ให้การต้อนรับ ครั้งนี้มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 70 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 49 ราย ณ หอประชุมอำเภอบางระจัน

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีกับกิ่งกาชาดอำเภออินทร์บุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ครั้งนี้มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน
85 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 51 ราย ณ โรงเรียนอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ครั้งนี้มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 123 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น
76 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 24 ราย บริจาคอวัยวะ จำนวน 26 ราย ณ โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายสักการะ
และกล่าวคำปฏิญาณตนฯ โดย นายบรรลือ ชูชาตินายอำเภอพรหมบุรี กล่าวต้อนรับ พร้อมนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
นายวิทิต ปิ่นนิกร ปลัดจังหวัดสิงห์บุรีและนางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และกิ่งกาชาดอำเภอพรหมบุรี หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันบูรณาการ ออกหน่วย

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และนางเลียม ฉิมพันธ์  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2  จังหวัดลพบุรี  ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักเรียน บุคคลทั่วไป ครั้งนี้
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 59 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 32 ราย ณ โรงเรียนบางระจันวิทยา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพุธที่ 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางดรุณี สายวาณิชย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้
นางจิรพรรณ คงเคารพธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีและนางศิริลักษม์ เหมาะพิชัย นายอำเภอท่าช้าง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าช้าง
พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา
บุคคลทั่วไป ครั้งนี้มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 64 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 43 ราย และได้มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 9 ราย ณ วิทยาลัย

จังหวัดสิงห์บุรี
Syndicate content