สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ มอบชุดธารน้ำใจและที่นอน หมอน
ผ้าห่มผ้าพันคอ-ถุงมือและอื่นๆ อีก จำนวน 1 ชุด ให้ราษฎร 2 ราย คือ นายสมใจ สอนเชา 112 หมู่ที่ 6 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี
เป็นอัมพาต และนางสาวแฉล้ม พฤทธิ์สาริกรณ์ 30 หมู่ที่ 6  ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี พิการตาบอด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553

 

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ


นางปิยพัชร์  ไพบูลย์ศิริ
สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์  ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเล่ากาชาดจังหวัด ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่ยากจน
ต.บางน้ำเชี่ยว อ.พรหมบุรีและต.ม่วงหมู่ อ.เมืองสิงห์บุรี โดยมอบผ้าห่มและข้าวสาร อย่างละ 2 ชุด รวม 4 รายการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2554

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์ ไพบูลย์กิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะประชาชนทั่วไป ณ ตลาดเทศบาลตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี รวม 77 ราย ได้โลหิตรวมทั้งสิ้น 34,650 ซี.ซี. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม 2553

จังหวัดสิงห์บุรี
Syndicate content