สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นายสุรพล - นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ
จังหวัด ออกเยี่ยมราษฎรและแจกเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แกผู้ยากไร้ จำนวน150 ชุด ร่วมกับจังหวัดในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม
ให้ประชาชนและร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี มอบทุนการศึกษา ให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและราษฎรผู้พิการ รายละ 1000 บาท ณ วัดบ้านจ่า ต.บ้านจ่า
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางพัชราภรณ์ แสวงศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมโรงพยาบาลสิงห์บุรี และ บริษัทสิงห์สยามยานยนต์ ออกรับ
บริจาคโลหิตจากคณะนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เนื่องในวัน
5 ธันวามหาราช ประจำปี 2555 ได้โลหิต จำนวน 207 ราย จำนวน 93,150 ซีซี พร้อมเสื้อ/หมวกกันน็อคมอบให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ณ บริษัท
สิงห์สยามยานยนต์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด และส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรี ร่วเป็นเกียรติ
เปิดงานและปิดมหกรรมผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ในโครงการสานสามวัย ร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพและรายได้ผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี โดยเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่น
ประจำประเทศไทย เป็นประธาน ในพิธี ณ วัดพระนอนจักรสิห์วรวิหาร อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2555

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ถวายข้าวสารให้ พระธรรมสิงหบุรา(หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม) เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำภอพรหมบุรี ถุงละ 5 ก.ก
จำนวน 500 ถุง ณ วัดอัมพวัน อ.ชุมพลบุรี  จ.สิงห์บุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  2555

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นายพิเชษฐ์ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการและส่วนราชการ
จังหวัออกเยี่ยมราษฎรตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดไ้นำผ้าห่ม ชุดวอร์ม และัของใช้ประจำวัน
จำนวน 150 ชุด มอบแก่ผู้สูงอายุราษฎร เทศบาลตำบลทับยา อ.อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ


นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ
สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์  ไพบูลย์ศิริ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน และโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของเหล่ากาชาด
จังหวัดสิงห์บุรีแบบรอบด้าน โดยมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป หมู่ที่ 4 ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 150 ราย และร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 150 ชุด ณ

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมราษฎรอำเภออินทร์บุรี
และอำเภอเมืองสิงห์บุรี พร้อมมอบผ้าห่ม จำนวน 500 ราย รายละ 1 ผืนๆละ 150 บาท รวมเป็นเงิน 75,000 บาท เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

 

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมถวายข้าวสารให้พระภิกษุ
จำนวน 6 กระสอบ ณ วัดไผ่ดำ ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ มอบชุดธารน้ำใจและที่นอน หมอน
ผ้าห่มผ้าพันคอ-ถุงมือและอื่นๆ อีก จำนวน 1 ชุด ให้ราษฎร 2 ราย คือ นายสมใจ สอนเชา 112 หมู่ที่ 6 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี
เป็นอัมพาต และนางสาวแฉล้ม พฤทธิ์สาริกรณ์ 30 หมู่ที่ 6  ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี พิการตาบอด เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553

 

จังหวัดสิงห์บุรี
Syndicate content