สิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. งาน “ วันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ”
ได้เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของต่างๆ จากผู้มีจิตศรัทธาทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานเอกชน โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และ นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการรับมอบฯ พร้อมด้วย นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรีทอง ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นางเลียม ฉิมพันธ์

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 33 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 30 ราย ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วย
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 26 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 22 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย ณ วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี
อำเภออินทร์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางชุนิพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ครั้งนี้
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 35 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 28 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย ณ โรงเรียนบาระจันวิทยา
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนางชุลีพร เตรัตน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 77 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 66 ราย มีผู้แสดงความจำนง

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางชุลีพร  เตรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2  จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 33 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 30 ราย ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 2 อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 26 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 22 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย ณ วิทยาลัยการ
อาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางชุนิพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ครั้งนี้
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 35 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 28 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 11 ราย ณ โรงเรียนบาระจันวิทยา
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันอังคารที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป  ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมี
ผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 80 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 62 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 29 ราย บริจาคอวัยวะ 8 ราย บริจาค
ร่างกาย จำนวน 16 ราย ณ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 1 อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี
พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากคณะอาจารย์ นักศึกษา บุคคลทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 40 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 32 ราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
Syndicate content