สระบุรี

จังหวัดสระบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ออกรับบริจาคโลหิต ณ บริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัด
(มหาชน) อ.เมืองสระบุรี มีผู้บริจาค จำนวน 54 ราย ได้โลหิต จำนวน 21,600 ซีซี อวัยวะ 1 ราย ดวงตา 1 ราย

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นำเด็กชายธนวัตร ยิ้มละม้าย เด็กนักเรียนตามโครงการแว่นตาเพื่อน้อง
เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เข้ารับการแอดมิดเพื่อเตรียมการผ่าตัดต้อกระจกตาข้างซ้าย ในวันที่ 5 พ.ย. 58 ณ โรงพยาบาลเด็ก

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วยนางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี
เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "Bike for dad" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ทั้ง 2ท่าน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้แทนชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมแถลงข่าวดังกล่าวด้วย ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ออกรับบริจาคโลหิต ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 62 ราย ได้โลหิต จำนวน 24,800 ซีซี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลพระพุทธบาท ออกรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม
อำเภอบ้านหมอ มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 64 ราย ได้โลหิต จำนวน 25,600 ซีซี

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ออกรับบริจากโลหิต ณ หอประชุมอำเภอแก่งคอย
มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๘๑ ราย ได้โลหิต จำนวน ๓๒,๔๐๐ ซีซี ดวงตา ๓ ราย อวัยวะ 3 ราย

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นางเสาวภา วัชรกาฬ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด  ร่วมวางพวงมาลางานวันปิยะมหาราช  
ประจำปี 2558 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี และ บริเวณผาเสด็จ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยมี นายวิเชียร พุฒิวิญญู
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน​

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี นางเสาวภา วัชรกาฬ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมพิธีมอบบ้านโครงการซ่อมแซม  ปรับปรุง และสร้างบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาสภากาชาดไทย ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา โดยความร่วมมือของเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี  ร่วมกับจังหวัดทหารบกสระบุรี  อำเภอเสาไห้ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อ​วันที่ 15 ตุลาคม 2558 นางอังคณา พุฒิวิญญู นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี  พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด
ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดสระบุรี ณ วัดดอนทอง ม.8 ต.ดงตะงาว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี พร้อมมอบ
ถุงธารน้ำใจ จำนวน 100 ชุด รถวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส  จำนวน  5  คัน  โดยมี นายวิเชียร  พุฒิวิญญู  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน

จังหวัดสระบุรี

จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 นางอังคณา พุฒิวิญญู นากเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี เป็นประธานพิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซม
และปรับปรังบ้านผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติฯ นายส่าง สิงห์โต พร้อมมอบถุงธารน้ำใจจำนวน 2 ชุด และพัดลมตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ตัว ณ บ้านเลขที่ 87/2 ม.8
ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  โดยมี นายสุพจน์  รอดเรือง  ณ  หนองคาย  นายอำเภอบ้านหมอ  เป็นผู้กล่าวรายงาน และพื้นที่ดังกล่าวได้รับความ

จังหวัดสระบุรี
Syndicate content