สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

นางภิมม์ ปิยะเมธาง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ออกเยี่ยมผู้ป่วยตามโครงการกาชาดสมุทรสาครฟื้นฟูสุขภาพถึงบ้าน  (HOME HEALTH CARE)  ราย น.ส.ซ่อนกลิ่น  ม่วงมณี  อายุ 74 ปี
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและข้อเข้าอักเสบเดินไม่ได้ อาศัยอยู่คนเดียว มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท อยู่บ้านเลขที่
200/9 หมู่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

นางสุนี บุญญะโสภัต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ออกเยี่ยม น.ส.วิไล อ่อนหญิง อายุ 62 ปี  ขอรับการสนับสนุนรถเข็น  (วีลแชร์)  เนื่องจากพิการขาซ้าย ไม่สามารถประกอบอาชีพได้
ครอบครัวมีฐานะยากจน จึงมอบถุงยังชีพและรถเข็น อยู่บ้านเลขที่ 208 หมู่ 4  ตำบลบางหญ้าแพรก  อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

นางสุนี  บุญญะโสภัต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
ออกเยี่ยม ด.ช.ปราโมท หรือน้องโมท สุขโต อายุ  14  ปี  ซึ่งป่วยเป็นโรคสมองฝ่อและพิการมาตั้งแต่เกิด ไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย
ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอด และให้อาหารทางสายยาง  เป็นเจ้าชายนิทราครอบครัวมีฐานะยากจน จึงมอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือ
จำนวน 2,000 บาท อยู่บ้านเลขที่ 210/7 ม.2 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมในการตรวจเยี่ยมหน่วยงานเครือข่ายภาคกลางประจำปี พศ. 2557 ในโครงการจัหาและบริการดวงตา
ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย วันที่ 14มีนาคม 2557 ณ ห้องประชุมเทพกาญจนา โรงพยาบาลบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด
ภาค 4 ครั้งที่ 138 (2/2556) ณ ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

โดยมีนายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นผู้กล่าวต้อนรับและนางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
กรรมการสภาภาชาดไทยผู้แทนภาค 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน

การประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4

นางผ่องเพ็ญ แสงจันทร์


นางผ่องเพ็ญ  แสงจันทร์
สมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

นางผ่องเพ็ญ แสงจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแจกแว่นสายตาผู้สูงอายุ ณ ชุมชน
วัดน่วมกานนท์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

 

 

จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาคร

นางผ่องเพ็ญ แสงจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเยี่ยมนายมนัส พุ่มพยงค์ อายุ 24 ปี
พิการเคลื่อนไหวไม่ได้ อาศัยบ้านเลขที่ 31/3 หมู่ที่ 6 ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร สนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1 ชุด
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554

 

จังหวัดสมุทรสาคร

นางผ่องเพ็ญ แสงจันทร์


นางผ่องเพ็ญ  แสงจันทร์
สมุทรสาคร

Syndicate content