สตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมมอบถุงธารน้ำใจแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่
เมื่อต้นเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านเนินสูง หมู่ 5 ตำบลควนขัน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายนายสมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ ณ โรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต จำนวน 69 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ สถานีตำรวจภูธรเมืองสตูล จังหวัดสตูล
มียอดผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 37 ราย ดวงตาและอวัยวะ จำนวน 3 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มียอดผู้มา
บริจาคโลหิตจำนวน 72 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล นำหน่วยแพทย์ พอ.สว.ให้บริการประชาชนในพื้นที่
ในการนี้นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วย
กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมมอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 30 ชุด และมอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติ
ทางสายตาในพื้นที่ จำนวน 142 ชิ้น ณ โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งน้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 - 15.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท พลายงามพาราวุ๊ด
ตำบล แป-ระ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 66 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนสตูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
มียอดผู้มาบริจาคโลหิตจำนวน 72 ราย บริจาคดวงตาและอวัยวะ จำนวน 2 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่นางรุซัยนี ตาหมาด ผู้ประสบเหตุวาตภัย ณ บ้านเลขที่ 36 ม.2 ต.ตันหยงโป อ.เมืองสตูล จ.สตูล ได้รับความสียหายทั้งหลัง
เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 26 มิ.ย. 62 เวลาประมาณ 20.00 น

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดสตูล
มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 56 ราย

จังหวัดสตูล
Syndicate content