สตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสตูล ร่วมกับ ปภ.จังหวัดสตูล ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของ น.ส.วิภาวดี บัวดง ผู้ประสบอัคคีภัย ซึ่งเกิดเหตุเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม
2562 เวลา 15.00 น. ณ บ้านเลขที่ 364 ม. 6 ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2562 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  “ จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ
ลำคลอง ”  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562
โดยมีนางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล นายศักดา วิทยาศิริกุล นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้า
ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะและของเสียอันตราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
ร่วมกับสมาชิก พอ.สว. ลงพื้นที่มอบถุงธารน้ำใจให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ในพื้นที่ 30 ชุด มอบแว่นตาให้แก่ผู้มีความผิดปกติทางสายตาในพื้นที่
จำนวน 34 ชิ้น และช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริม  ฟื้นฟูสุขภาพ  อนามัยของประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม ณ โรงเรียน
บ้านเกาะยาว ม.1 บ้านเกาะยาว ต.ปูยู อ.เมืองสตูล จ.สตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ อำเภอท่าแพ
จังหวัดสตูล มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 25 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสตูล
พร้อมด้วยนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมโครงการเลี้ยงอาหารกลางวัน
แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 กว่า 700 คน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานฯ ณ โรงเรียน

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ กองร้อย ตชด.436 อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล มอบหมายให้นางพวงศรี นุ่นชูคันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล ร่วมกับ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสตูล ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอท่าแพ มียอดผู้มาบริจาคโลหิต 34 ราย

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
พร้อมด้วยนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พมจ.สตูล ลงพื้นที่ให้กำลังใจ
แก่ครอบครัว ด.ญ.งามตา เพียรงาม อายุ 9 ปี ซึ่งได้รับความเดือดร้อน ครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายในการศึกษาได้
ณ บ้านเลขที่ 810/3 ม.7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูล

เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  เวลา 10.00 น. นางกัญจนา เกลี้ยงเกลา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางพวงศรี นุ่นชูคันธ์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล พมจ.สตูล เทศบาลเมืองสตูลลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่ครอบครัว
นางสาวสุนิสา ภูติมาน ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรัง เบาหวาน ความดันสูง และมีลูกชายป่วยเป็นโรคหัวใจ พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือและเครื่องอุปโภค
บริโภค ณ บ้านเลขที่ 27 ถ.สตูลธานี ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล

จังหวัดสตูล
Syndicate content