ลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 มีนาคม 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง ม.9 ต.แม่สัน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 12 มีนาคม 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จำนวน 100 ชุด ณ โรงเรียนบ้านวังโป่ง ม.2 ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 10 มีนาคม 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2557 เพื่อมอบภารกิจและรับทราบแนวทางปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดใหม่ ซึ่งมีวาระอยู่ในตำแหน่ง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2558 โดยมีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องแจ้ซ้อน ร้านลำปางรีสอร์ท อ.เมือง จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 10.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมเยียนให้กำลังใจสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางอาวุโส ปัจจุบันท่านมีอายุมากขึ้นและไม่สามารถออกร่วมกิจกรรมได้ ตามโครงการ”เยี่ยมเยียนให้กำลังใจสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางอาวุโส” ในวันนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1.คุณแม่คำหลี ตันติพงค์ 2.คุณแม่แสงจันทร์ วนชยางค์กูล 3. คุณแม่วรรณคำ กฤษฎาธาร

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 09.30 น.

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี มอบบ้านกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2557 โดยมีนายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม นางอัมพร นฤมิตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม มอบบ้านฯ ให้กับนางผัด ลืมนัด ราษฎรยากไร้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอเถิน เยี่ยมและให้กำลังใจ ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส นางศรี กาวิละ อายุ 82 ปี ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตซีกขวามาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และเงินสด จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ
ราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเถิน จำนวน 100 ชุด ณ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอแม่พริก มอบบ้านกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2557 ให้กับ
นายสุจริต วงศ์ไชยสิทธิ์ ราษฎรยากไร้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 999/1 บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านพักอาศัยของราษฎรบริเวณตรงข้ามป้อมยามตำรวจอำเภอเกาะคา
ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านไม้ห้องแถวชั้นเดียว และทำการค้าขาย ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5 คูหา และเสียหายบางส่วน จำนวน 3 คูหา
รวม 9 ครอบครัว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวละ 1 ชุด และเงินสดครอบครัวละ 3,000 บาท (ได้รับ

จังหวัดลำปาง
Syndicate content