ลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ประธานในพิธี มอบบ้านกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2557 โดยมีนายสันติ นฤมิตร นายอำเภอแจ้ห่ม นางอัมพร นฤมิตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม มอบบ้านฯ ให้กับนางผัด ลืมนัด ราษฎรยากไร้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 39 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอเถิน เยี่ยมและให้กำลังใจ ราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส นางศรี กาวิละ อายุ 82 ปี ซึ่งป่วยเป็นอัมพาตซีกขวามาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยมอบ เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด และเงินสด จำนวน 2,000 บาท

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ
ราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเถิน จำนวน 100 ชุด ณ บริเวณสวนสาธารณะเมืองเถิน อ.เถิน จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอแม่พริก มอบบ้านกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2557 ให้กับ
นายสุจริต วงศ์ไชยสิทธิ์ ราษฎรยากไร้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 999/1 บ้านน้ำลัด หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย บ้านพักอาศัยของราษฎรบริเวณตรงข้ามป้อมยามตำรวจอำเภอเกาะคา
ซึ่งมีลักษณะเป็นบ้านไม้ห้องแถวชั้นเดียว และทำการค้าขาย ถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง จำนวน 5 คูหา และเสียหายบางส่วน จำนวน 3 คูหา
รวม 9 ครอบครัว โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวละ 1 ชุด และเงินสดครอบครัวละ 3,000 บาท (ได้รับ

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 09.30 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมงานโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดลำปาง โดยมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับ
ราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอแม่ทะ จำนวน 100 ชุด ณ ลานหลุก(บ้านหลุกใต้) หมู่ที่ 12 ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายอำเภอแจ้ห่ม และกิ่งกาชาดอำเภอแจ้ห่ม มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 200 ชุด ตามโครงการ “กาชาดปันน้ำใจ
มอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2557” ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จำนวน 5 หมู่บ้าน ได้แก่

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เยี่ยมเยียนโรงเรียนบ้านหัวเมือง (สาขาแม่หมีใน) หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง มีนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 รวมจำนวน 21 คน ซึ่งมีฐานะยากจน โดยมอบผ้าห่มกันหนาว เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินสด จำนวน 1,000 บาท

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11.30 น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี 2557 โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอเมืองปาน
นางสุภาณี นิ่มพูลสวัสดิ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอเมืองปาน ให้กับ
นางเรือน มูลทิน ราษฎรยากไร้ด้อยโอกาส ณ บ้านเลขที่ 76 หมู่ที่ 4 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

จังหวัดลำปาง

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางอินทิรา สุภาแสน นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว จำนวน 103 ชุด ให้กับราษฎรที่ประสบภัยหนาว
ณ บ้านแม่แจ๋ม หมู่ที่ 1 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ตามโครงการ “กาชาดปันน้ำใจมอบไออุ่นคลายหนาว ประจำปี 2557”

จังหวัดลำปาง
Syndicate content