ลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

วันที่ 7 มีนาคม 2556 เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี จัดการประชุมกิ่งกาชาดสัญจร ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล โดยมี นางปิยพัชร์ ไพบูลย์ศิริ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการประชุม นายวีรัส ประเศรษโฐ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาลดาล นำเสนอผลงานของกิ่งกาชาด
อำเภอชัยบาลดาล ในการนี้ นางมาลี เพ็ญสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ตอบข้อสงสัยในเรื่อง งบประมาณ การเงิน
และการบัญชี

จังหวัดลพบุรี

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2

การประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2 ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 24 มกราคม 2556 ณ หอประชุม จังหวัดลพบุรี
มีเหล่ากาชาดที่เข้าร่วม 6 จังหวัด ชัยนาท นครนายก ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี

การประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 2

จังหวัดลพบุรี

เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช  จัดทำโครงการรับบริจาคโลหิต โดยมีประชาชน
พระภิกษุ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา ต่างพร้อมใจมาบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
ที่เจ็บป่วยและได้รับบาดเจ็บ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช
ได้ผู้บริจาคโลหิต จำนวน 165 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต จำนวน 74250 cc. เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555

จังหวัดลพบุรี

นางกุลณัฐ จินดา

นางกุลณัฐ  จินดา

ชื่อเล่น: 
กุล
วุฒิการศึกษา: 
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป
สถาบัน: 
(Face Book : kulanat jinda)
เบอร์โทรศัพท์: 
086-506-6005
อีเมล: 
kulanat47@hotmail.com

ดร.ปฤถา พรหมเลิศ


ดร.ปฤถา พรหมเลิศ
ลพบุรี

นางสาววลีรัตน์ ลิ้มพัฒนะโชติ

ชื่อเล่น: 
จิ๊ก
อายุ: 
32
วุฒิการศึกษา: 
ปริญญาตรี
สถาบัน: 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เบอร์โทรศัพท์: 
080-581-9986
อีเมล: 
caer9999@hotmail.com
รูปภาพหลัก: 

จังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมมอบทุนการศึกษาเด็กสึนามินายภาษิต อูเซ็น จำนวนเงิน 36,000 บาท
เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินบรรเทาทุกข์และของใช้จำเป็น ผู้พิการ เด็กหญิงนาเดีย คุ้มทรัพย์ อายุ 3 ปี 7 เดือน
ป่วยเป็นโรคหัวโต เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ถวายปัจจัยสร้างกุฎิพระเจ้าอาวาสวัดคลองสาย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
จำนวน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2554

 

Syndicate content