ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยผู้แทน
จากสภากาชาดไทย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีซ้อมการสาธิตการฝึกภาคสนามกลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน
การฝึกร่วมกองทัพไทย (กิจกรรมแจกชุดธารน้ำใจให้ผู้ประสบภัย) ณ ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพอากาศบ้านเพ ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมรองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 3/2560 โดยมีท่านแผน วรรณเมธี
เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อเป็นการพบปะและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้นท์
แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพลา
อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง ผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 14 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง อัยการจังหวัดระยอง คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง 2560

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 - พฤษภาคม2560

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 14.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยเหล่ากาชาด
จังหวัดระยองร่วมกับโรงพยาบาลระยอง โดยมีนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ
และมีนางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง/คุณพิสมัย ศุภนันตฤกษ์ เจ้าของโรงแรมสตาร์

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ ผู้ปกครองนิคมสร้างตนเอง/ ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา/ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 09.30 น. นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับพลโท
นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์ และประชานามัยพิทักษ์ และผู้แทนจากสหพันธ์สภากาชาดไทยและสภาเสี้ยววงเดือนแดง
ระหว่างประเทศ ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " หน่วยเคลื่อนที่เร็ว " รุ่นที่ 4 โดยหลักสูตร National Disaster Response Team ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่
12-16 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยแพทย์หญิง
ดุสิตา ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายดาระใน ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนา/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง/ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา
และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 17.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพร้อมด้วย
นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง/ กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
ผู้พิการ คนชรา และผู้ยากไร้ จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกเยี่ยม ให้กำลังใจ รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจำเป็น

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง /นายกเทศมนตรีตำบลเชิงเนิน/กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่
ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. นางภิรมย์ เกิดสุข อายุ 60 ปี อาศัยอยู่เพิงไม้ในพื้นที่ของบุคคลอื่นโดยเจ้าของพื้นที่ยินยอมให้อาศัยอยู่ฟรี พิการเดินไม่ได้มาตั้งแต่กำเนิด มีฐานะยากจน

จังหวัดระยอง
Syndicate content