ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเตือนใจ แอคะรัจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครอง
คนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง/ สาธารณสุขอำเภอบ้านค่าย/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้
ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ประจำปี 2561 โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายดงพล รุจิธรรมธัช
นายอำเภอบ้านค่าย พร้อมด้วยนางเกษร รุจิธรรมธัช กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง
ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา
ที่ยากไร้ ประจำปี 2561 โดยออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ในจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 40 ราย รวมทั้งสิ้น 320 ราย

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2560 - มกราคม 2561

จังหวัดระยอง 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2560

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ ปลัดอำเภอเขาชะเมา/ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเป็น/ รักษาการสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนางจันทนา รูปสะอาด อายุ 42 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
นางจันทนา รูปสะอาด มาเข้ารับการรักษาผ่าตัดต้อกระจกกับโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดื์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการดำเนิน
โครงการครั้งนี้ในส่วนของสภากาชาดไทย #นำโดยแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายอำเภอเขาชะเมา/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา/ หัวหน้าส่วนราชการ/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว นางจินตนา คำรักษ์เกียรติ กรณีเกิดเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 61/2  หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เพลิงไหม้บ้านได้รับเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ ได้มอบชุดธารน้ำใจ 1 ชุด มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้าน
ให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
จำนวน 3 หลัง ดังนี้

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน ณ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 100 ปี ขึ้นไป ทั่วทุกพื้นที่อำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดระยอง
ซึ่งในครั้งนี้ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา ราย นางชม วัฒนศิริ อายุ 100 ปี  ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบถุงยังชีพ
จำนวน 1 ถุง  มอบผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน ,ผ้าขนหนู 1 ผืน ให้กับผู้สูงอายุ โดยมีท่านนายอำเภอนิคมพัฒนา/ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

จังหวัดระยอง
Syndicate content