ระยอง

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอแกลง สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลแกลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในอำเภอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแกลง จังหวัดระยอง จัดทำโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพสายตาให้เด็กนักเรียนเเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก
ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนักเรียนเข้ารับมอบแว่นตาจำนวน 357 ราย เป็นเงิน 124,950 บาท

อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง

นางดวงพร เทียนสุวรรณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมบรรจุอาหารปรุง
สำเร็จ บรรจุกล่อง จำนวน 4,000 กล่อง เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวง
มหาดไทย ใน "โครงการครัวมหาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย" ณ สมาคมพุทธศาสตร์ สงเคราะห์ ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554

กิ่งกาชาดอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
Syndicate content