ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองร่วมกับโรงพยาบาลระยอง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน) อำเภอนิคมพัฒนา
จังหวัดระยองโดยพบปะให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิตและมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตซึ่งมีผู้ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 86 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 34,100 ซี.ซี.

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมครอบครัว นางเดือน ซัน ชาวกัมพูชา
เนื่องจากนายเจิน ช่าง (สามี) และเด็กหญิงเลี้ยว ช่าง (บุตรสาว) ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์แก๊สระเบิด ณ ร้านอาหารสเต็กโวยวาย ตั้งอยู่ ถนน ค.2
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง #พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 4,000 บาท และนมบำรุงร่างกาย จำนวน 6 แพ็ค ณ โรงพยาบาลระยอง อำเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบหมายให้นางเบญจมาศ สุดสุข รองนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมจิตอาสา และร่วมพิธีปิด และมอบใบประกาศเกียรติคุณสำหรับ
ผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “ หลักสูตร การดูแลผู้สูงอายุ ” รุ่นที่ 2 (วันสุดท้ายการอบรม) ร่วมกับศูนย์
ฝึกอบรม ปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย โดยมี นายนายคมสัน เจริญอาจ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2560 - นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมจิตอาสา ตามโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “ หลักสูตร
การดูแลผู้สูงอายุ ” รุ่นที่ 2 ร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
สภากาชาดไทย โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี และได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง นายอำเภอแกลง และกิ่งกาชาดอำเภอแกลง องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ร่วมออกเยี่ยมผู้ยากไร้และให้กำลังใจ
แก่นางสาวพิมลวรรณ สนองศรี อายุ 67 ปี ทูลเกล้าฯ ถวายฎีกาว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีอาชีพขายของชำ พักอยู่อาศัยกับสามีสุขภาพ
ไม่แข็งแรง ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้รับความเดือดร้อน ณ บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 10 ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเหล่ากาชาด

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 นางวราภรณ์  เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง ออกเยี่ยม และให้กำลังใจ นางสวิน โซสูงเนิน อายุ 62 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 165 หมู่ 2 ตำบลหนองบัว  อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
สามีเพิ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ไม่มีอาชีพและมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยองได้มอบถุงบรรเทาทุกข์ จำนวน 1 ถุง
และเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,000 บาท คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมบริจาคเงินส่วนตัวเพื่อช่วยเหลืออีก จำนวน 1,000 บาท

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น.  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ อนุสรณ์เรือหลวงประแส
อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดระยอง  ผู้อำนวยการถวายความปลอดภัยประจำพื้นที่
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง และข้าราชการเฝ้ารับเสด็จฯ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบหมายให้นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์
นายอำเภอบ้านค่าย และนางเตือนใจ  แอคะรัจน์  กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง  พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง หัวหน้าบ้านพักเด็กจังหวัดระยอง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดระยอง นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ผู้นำท้องถิ่น
และท้องที่ ออกเยี่ยม ติดตามและให้กำลังใจแก่ ผู้ป่วย #รายที่1 นายสมยศ จันทร์ทอง อปพร.เทศบาลตำบลบ้านค่าย ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยม นางสาวสายชล จันทัน อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่9/7 หมู่ 6 ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง
จังหวัดระยอง พิการทางการเคลื่อนไหว ถูกทิ้งให้นอนอยู่ในบ้านเพียงลำพัง และเต็มไปด้วยบาดแผลที่เกิดจากการนอนทับอยู่เป็นเวลานาน ปัจจุบัน
ได้รับการรักษาตัว อยู่ที่โรงพยาบาลแกลง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้มอบชุดธารน้ำใจจำนวน  1  ชุด เงินสดจำนวน  2,000  บาท กิ่งกาชาด

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมเด็กหญิงรินทร์ธิสา ทรัพย์ทองเจริญ อายุ 11 ปี พิการทางการเคลื่อนไหว การสื่อความหมาย
และสติปัญญา พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก จำนวน 11 รายๆ ละ 1,000 บาท,ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และชุดธารน้ำใจ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ
หน่วยบริการประจำอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง
Syndicate content