ระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายอำเภอวังจันทร์/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ร่วมมอบบ้านกาชาดตามโครงการกาชาดซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้และกาชาดซ่อมบ้านให้น้อง ประจำปี 2561 ในพื้นที่อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
จำนวน 12 หลัง ประกอบด้วย
1. นางสาวสำเนียง แสนทอง บ้านเลขที่ 48/1 หมู่ 8 ต.ป่ายุบใน
2. เด็กชายชินวัตร กองทาน บ้านเลขที่ 117/2 หมู่ 6 ต.ป่ายุบใน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 15:30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม
โครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ” รุ่นที่ 3 ซึ่งมีคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านค่าย ร่วมพีธี ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.  นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการรณรงค์ผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปี 2561
ณ โรงพยาบาลบ้านค่าย อำเภอบ้าค่าย จังหวัดระยอง #โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ได้มอบแว่นกันแสงสำหรับผู้ผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 66 ชิ้น
และเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการผ่าตัด

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปู
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ปลัดจังหวัดระยอง/ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดระยอง /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 /ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง /อัยการจังหวัดระยอง /นายอำแกลง /คณะกรรมการ

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิด และให้การต้อนรับท่านแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการ
เหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 3 ครั้งที่ 3/2561 เพื่อเป็นการพบปะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน ซึ่งมีจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
จันทบุรี ตราด และระยอง #ภาคบ่ายร่วมอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุดใหม่ (วาระ 2561-2562)โดยนางมาลี เพ็ญสวัสดิ์

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง เป็นธานในพิธีเปิดโครงการ
เหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนเยาวชนผู้ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งภายในจังหวัดระยองมีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือก
เข้ารับทุนการศึกษา ดังต่อไปนี้
- ระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 200 ทุน
- ระดับมัธยมศึกษา ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 191 ทุน

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง 2561

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรม ในช่วงเดือนมีนาคม 2561 - มิถุนายน 2561

จังหวัดระยอง

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดระยอง ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ปลัดอำเภอเมืองระยอง ฝ่ายปกครอง
อำเภอเมืองระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกเยี่ยมและการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ราย นายดาว ถาวรวงค์ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่ 5
ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง มอบชุดธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด ผ้าเช็ดตัว และเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเตือนใจ แอคะรัจน์
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือ
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ประจำปี 2561
โดยออกเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ในจังหวัดระยอง จำนวน 8 อำเภอๆ ละ 40 ราย รวมทั้งสิ้น 320 ราย ในวันนี้ได้ออกเยี่ยมในพื้นที่

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางเตือนใจ แอคะรัจน์ รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/นายดาระใน - นางกุสุมา ยี่ภู่ นายอำเภอนิคมพัฒนาและกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ปลัดอำเภอนิคมพัฒนา/ สาธารณสุขอำเภอนิคมพัฒนา/ กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ออกเยี่ยมและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา ที่ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยองออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ คนชรา

จังหวัดระยอง
Syndicate content