ระยอง

จังหวัดระยอง

เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง รายงานผลกิจกรรมในรอบ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2560

จังหวัดระยอง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ ปลัดอำเภอเขาชะเมา/ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำเป็น/ รักษาการสาธารณสุขอำเภอเขาชะเมา/กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจนางจันทนา รูปสะอาด อายุ 42 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 9/3 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
นางจันทนา รูปสะอาด มาเข้ารับการรักษาผ่าตัดต้อกระจกกับโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดื์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ สุดสุข
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่
สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งการดำเนิน
โครงการครั้งนี้ในส่วนของสภากาชาดไทย #นำโดยแพทย์หญิงอุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ นายอำเภอเขาชะเมา/ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา/ หัวหน้าส่วนราชการ/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ออกเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัว นางจินตนา คำรักษ์เกียรติ กรณีเกิดเพลิงไหม้ บ้านเลขที่ 61/2  หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง เนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เพลิงไหม้บ้านได้รับเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ ได้มอบชุดธารน้ำใจ 1 ชุด มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง /เรือโทศตวรรษ อนันตกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการกาชาดสร้างบ้าน
ให้ผู้ยากไร้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560
จำนวน 3 หลัง ดังนี้

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมมอบรถจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ จำนวน 10 คัน ณ ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11.30 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง พร้อมด้วยคณะกรรมการ
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 100 ปี ขึ้นไป ทั่วทุกพื้นที่อำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดระยอง
ซึ่งในครั้งนี้ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอนิคมพัฒนา ราย นางชม วัฒนศิริ อายุ 100 ปี  ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบถุงยังชีพ
จำนวน 1 ถุง  มอบผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน ,ผ้าขนหนู 1 ผืน ให้กับผู้สูงอายุ โดยมีท่านนายอำเภอนิคมพัฒนา/ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองมอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ร่วมออกเยี่ยมและให้กำลังใจผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 100 ปี ขึ้นไป ทั่วทุกพื้นที่อำเภอต่างๆ ภายในจังหวัดระยอง ซึ่งในครั้งนี้
ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุในเขตพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จำนวน 7 ราย ดังนี้
1.นายสงวน ศิริลพ อายุ 101 ปี บ้านเลขที่ 39 หมู่ 5 ตำบลตาขัน
2.นายหน่าย วิเชียรเสนาะ อายุ 102 ปี บ้านเลขที่ 121 หมู่ 1 ตำบลหนองบัว
3.นางตุ้ย มรรคผล อายุ 100 ปี บ้านเลขที่ 09 หมู่ 6 ตำบลหนองบัว

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานพิธีเปิดโครงการ
" หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน " จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงเรียนวัดหวายกรอง
ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง /รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง/ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลจังหวัดระยอง /ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 14 /ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง /อัยการจังหวัดระยอง /คณะกรรมการและสมาชิก

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 - 17.00 น. นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายอำเภอแกลง/คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง/คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแกลง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์/ ปลัดอำเภอ และเจ้าหน้าที่อำเภอแกลง/ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ อสม. ร่วมมอบ
บ้านซ่อมแซมให้แก่ผู้ยากไร้ ตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จังหวัดระยอง
Syndicate content